WO2: SO MIN DIE PAPIER EN DIE VERSIER!

Huisgenoot 100 - - Nuusgenoot -

Die in­vloed van die Tweede Wê­reld­oor­log op die al­le­daag­se lewe in Suid-A­fri­ka is ge­reeld deur Huis­ge­noot uit­ge­lig,on­der meer hoe die skaars­te aan papier ver­oor­saak het dat die tyd­skrif ál minder blaaie ge­had het en op goed­ko­per koe­rant­pa­pier ge­druk moes word.

Op 1 Januarie 1943 is aan­ge­kon­dig dat die “druk­let­ter” ook ver­klein is om plek te be­spaar en op 22 Maart 1943 dat die aan­tal blad­sye ver­der ver­min­der en minder tyd­skrif­te ge­druk word.

Die oorlog het ook op die mo­de ’ n uit­wer­king ge­had. Op 23 Ok­to­ber 1942 skryf Huis­ge­noot vroue is baie “ont­steld dat kou­se . . . ’n on­ver­kryg­ba­re ar­ti­kel” ge­word het en hul­le nou kaal­been moet loop.

Voor­skrif­te vir kle­re is uit­ge­vaar­dig, soos dié waar­van op 15 Januarie 1943 ge­skryf is: “Vol­gens re­ge­rings­re­gu­la­sies word al­le kle­re wat van­af 18 Januarie in S.A. ge­maak word se­ke­re be­per­kings op­ge­lê met die doel om stof en tyd . . . te be­spaar.”

Rits­slui­ters, or­na­men­te­le op­naai­sels en leer­gor­dels is ver­bied.

’n Maand la­ter is ge­sê in oor­logs­tyd moet on­der­kle­re ook so e­ko­no­mies moont­lik ge­maak word, dus met die mi­ni­mum kant, bor­duur­werk en op­naai­sels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.