SKANDE!

Huisgenoot 100 - - Nuusgenoot -

my Con­nors. Daar was spra­ke van swan­ger­skap en ’n a­bor­sie. Die eer­ste t­wee van haar drie mis­luk­te hu­we­li­ke is ook deur Huis­ge­noot ge­dek, maar toe haar der­de hu­we­lik in 2008 op die rot­se loop, was sy nie juis meer op Suid-A­fri­ka­ners se nuus­ra­dar nie.

Ook ge­beu­re op die baan word deur Huis­ge­noot aan ro­man­tie­se oor­sa­ke toe­ge­skryf. Bo­ris Becker, wat in 1985 as ne­de­ri­ge 17ja­ri­ge die jong­ste Wim­ble­don-wen­ner ooit ge­word het, be­gin teen 1987 “M­cEn­roe­ma­nie­re” op die baan uit­haal (lees: vloer­moe­re gooi) en Huis­ge­noot meen hy raak ar­ro­gant om­dat die mei­sies hom te veel aan­dag gee. Toe hy in 1999 op­hou tennis speel, was die groot nuus dat hy op die aand van sy uit­tre­de in ’n be­sem­kas met ’n Rus­sie­se mo­del seks ge­had en haar swan­ger ge­maak het.

And­re A­gas­si was ’n haan­tjie wat nog­al sexy ge­lyk het in sy de­nim­ten­nis­broe­ke. Sy la­te­re vrou, S­tef­fi Graf, was vaal op die baan, maar baie mooi in ’n swem­broek.

In dié trant is dit te ver­sta­ne dat geen an­der ten­nis­ster so­veel aan­dag in Huis­ge­noot ge­kry het as die S­weed­se ten­nis­ster Mats Wi­lan­der nie. Mats was ’n goeie spe­ler (no. 1 in ’n sta­di­um), maar dit was sy hu­we­lik in 1987 met die Suid-A­fri­kaan­se mo­del So­nya Mul­hol­land wat ver­al die aan­dag ge­trek het. Ons het hul troue op ’n land­goed in die des­tyd­se Na­tal deeg­lik ge­dek. Mats en So­nya is steeds ge­troud en woon in die VSA.

Nog ’n ster wie se lief­des­le­we ons ge­boei het, is die le­gen­da­rie­se Mar­ti­na Na­vra­ti­lo­va. In ’n tyd toe men­se nog ag­ter hul han­de oor ga­y­wees ge­fluis­ter het, het sy o­pen­lik oor die vroue in haar lewe ge­praat. Dit klink dees­dae nie meer na veel nie, maar des­tyds was dit nog­al re­vo­lu­si­o­nêr.

In 1985 ver­tel Mar­ti­na o­pen­lik van haar min­na­res­se, “want ek sien niks daar­mee ver­keerd nie”. Ja­re la­ter, in 2014, het sy met Julia Le­mi­go­va ge­trou – en die fo­to’s was na­tuur­lik in Huis­ge­noot. Sport het na­tuur­lik ook sy skurk­ga­le­ry – en hul skan­des trek net so­veel aan­dag as hul pres­ta­sies . . .

TIER IN DIE KOOI

Die gholf­spe­ler Ti­ger Woods het dalk aan ’n “pa­ra­dys­kom­pleks” ge­ly, skryf Huis­ge­noot in Januarie 2010.

Men­se wat baie goed vaar, glo soms hul­le ver­dien dit nie – en gaan uit hul pad om hul self­beeld te ver­nie­tig. En het Ti­ger hom­self nie ver­nie­tig nie. Toe dit op die lappe kom dat hy sy vrou, E­lin, met ’n he­le string min­na­res­se ver­neuk het, was dit “Baai, Ta vir die R2,2 bil­joen”, het ons be­rig. Hy was die fiets­ry­er met skyn­baar bo­mens­li­ke ver­mo­ëns, die man wat se­we Tour de Fran­ce-ti­tels ge­wen het na­dat hy kan­ker oor­win het. Maar in 2012 ver­tel Huis­ge­noot hoe Lan­ce Arm­strong ja­re lank op­kik­kers ge­bruik en on­der an­der ry­ers ver­sprei het: “Hy was die sleu­tel­fi­guur in die suk­ses­vol­ste, bes be­heer­de pro­gram vir . . . ver­bo­de mid­dels in die sport­ge­skie­de­nis.” Lan­ce het eers maan­de na­dat hy van sy ti­tels ge­stroop is, al­les er­ken.

DIE MOLESTEERDER

Die Suid-A­fri­kaan­se ten­nis­le­gen­de Bob He­witt se ver­le­de het hom in 2011 in­ge­haal toe in A­me­ri­ka be­rig is dat hy mei­sies ge­mo­les­teer het wat hy in die 1980’s en vroeë 1990’s af­ge­rig het. Een van sy Suid- A­fri­kaan­se slag­of­fers, Su­el­len S­hee­han, het in die ar­ti­kel “12 Toe ‘Held’ My Ver­krag” haar hart teen­oor Huis­ge­noot uit­ge­stort.

Die ten­nis­held is in 2015 skul­dig be­vind. On­danks sy 75 jaar en ge­sond­heids­pro­ble­me het hy tronk­straf ge­kry. Hy het ver­lof ont­vang om ap­pèl teen die von­nis aan te te­ken.

KAMP STAALDRAAD

In die SA rug­by­ge­skie­de­nis was dit een van die op­spraak­wek­kend­ste ge­beur­te­nis­se weg van die speel­veld. Vi­de­o­beel­de van Bok­ke wat vlot­te deur wa­ter en mod­der sleep en kaal­bas en poe­gaai in ’n put sit, het o­ral ver­skyn. Maar in De­sem­ber 2003 ver­tel A­dri­aan Hei­jns, die oud­taak­mag­lid ag­ter Staaldraad, sy kant van die sto­rie. Soos dat die groot­baas van SA rug­by die kamp goed­ge­keur het, dat die oud-Bok en dok­ter Uli S­chmidt heel­tyd by was om te ver­se­ker nie­mand kry seer nie, en dat die ont­hul­lings ’n po­ging was om van die af­rig­ter, Ru­dolf S­tra­eu­li, ont­slae te raak.

ONKANT VRYERS

Een van die be­rug­te on­troue kê­rels was die S­pring­bok An­dries Bek­ker. Toe ’n aan­han­ger hom ge­reeld in ’n par­kie in Kaap­stad se noor­de­li­ke voor­ste­de sien met ’n mei­sie wat nie sy vrou is nie, het sy Huis­ge­noot ge­bel. “Hoe kan hul­le so o­pen­lik hier vry ter­wyl daar kin­ders in die park kom speel?” wou sy weet. En daar op ons fo­to’s, ge­pu­bli­seer in Julie 2010, is die t­wee op he­ter­daad be­trap. An­dries se re­ak­sie? “Ek was dom. Ver­ge­we my.”

Dan was daar Jon­ty R­ho­des, die krie­ket­spe­ler wat as’t wa­re in aan­han­gers se harte in­ge­duik het met sy a­kro­ba­tie­se veld­werk. Tot dit ge­blyk het hy speel nie al­tyd mooi met die vroue in sy lewe nie . . . In 2009 het hy sy vrou van 15 jaar, Ka­te, ge­los vir Ca­ro­li­ne M­cC­lel­land. En vier jaar la­ter, ter­wyl Ca­ro­li­ne be­sig was met hul trou­re­ë­lings in die Sey­chel­le, het Huis­ge­noot ont­hul Jon­ty het haar ook ge­los. Nog­al vir Me­la­nie Wolf, die ar­gi­tek wat be­sig was om sy en Ca­ro­li­ne se droom­huis op Her­ma­nus te bou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.