LAG-LAG DEUR DIE JA­RE

Dit bly maar die bes­te me­di­sy­ne – en ’n eeu se le­sers­grap­pies, snaak­se sto­ries, pit­ti­ge op­skrif­te en spot­pren­te wys Afrikaans is al­tyd ple­sie­rig, selfs in moei­li­ke tye

Huisgenoot 100 - - Gesinsgenoot -

’NGRAP op sy tyd is soos brood en kon­fyt – of, in Huis­ge­noot van by­na 100 jaar ge­le­de, soos ’n kor­sie van ’n pas­tei. In Fe­bru­a­rie 1917 ver­skyn die op­skrif “Kor­sies van Pas­teie” vir die eer­ste keer in die tyd­skrif, en die re­dak­teur skryf: “On­der bo­we­staan­de op­skrif wil die Re­dak­sie van De Huis­ge­noot el­ke maand aan die le­sers ’n klein ver­sa­me­ling grap­pies en ver­haal­tjies bied, waar­in so­veel moont­lik die eg­te A­fri­kaan­se gees en sui­wer A­fri­kaan­se hu­mor sal spreek.’’

Die le­sers moet as­se­blief help met by­dra­es, skryf die re­dak­teur ver­der – en hul­le het nie op hul­le laat wag nie. Die hu­we­lik was toe, soos van­dag nog, al­tyd ’n goeie on­der­werp. Hier is een van die heel eer­ste Kor­sies:

Eg­ge­noot:“Ji­ji­sing­ee­nen­ke­lop­sig­huis­hou­de­li­ken­sui­nig­nie.”

Huis­vrouw:“So?Al­sjij’nvrouw,die­haar trou­wrok­be­waar­met­die­oog­op­die­moont­lik­heid­dat­si­j­die­no­g­een­sno­dig­het,nie­sui­nig­noem­nie,dan­weeti­k­nie­meer­wat­sui­ni­gis­nie.”

Dalk on­der meer dank­sy ’n maan­de­lik­se ro­ja­le “pri­js van vi­jf shil­lings vir die toe­ge­son­de ‘kor­sie’ wat o.i. die bes­te is”, was bit­ter min Huis­ge­no­te deur die ja­re ooit son­der Kor­sies. Selfs toe Huis­ge­noot in die Tweede Wê­reld­oor­log weens ’n pa­pier­skaars­te ál dun­ner word, het die Kor­sies ge­bly. Hu­mor was im­mers no­di­ger as ooit.

Kor­sies van Pas­teie het in 1962 Huis­ge­not­jies ge­word, en ver­al man­li­ke le­sers het oor die ja­re laat hoor dit is hul guns­te­ling­blad in Huis­ge­noot. Dees­dae is dit be­kend as Lag ’n Slag en is daar die bo­nus van vlym­skerp te­ken­pren­te, I­dees Vol V­rees, die werk van Huis­ge­noot se in­fo­gra­fi­ka­kuns­te­naar en mees­ter­li­ke skerp­s­ket­ser, Ko­bus Gal­lo­way.

Ook spot­prent­te­ke­naars het sa­ke help lig hou, en ver­al drie het le­sers deur die ja­re laat glim­lag: Da­ni­ël Cor­ne­li­us Boon­zai­er, T.O. Ho­ni­ball en F­red Mou­ton. (Dié drie was in die af­ge­lo­pe 101 jaar van die be­staan van Die Bur­ger, Huis­ge­noot se sus­ter­koe­rant, ook die e­nig­ste spot­prent­te­ke­naars wat ooit per­ma­nent by die koe­rant aan­ge­stel is!)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.