Die MeerKAT-ra­di­o­te­le­skoop en SKA-te­le­skoop in die Ka­roo

Huisgenoot Reis na die Ruimte - - Inhoud -

Dié reu­se te­le­skoop in die Ka­roo sal uit­ein­de­lik ge­hei­me­nis­se van die ruimte ont­hul

DIT word een van die groot­ste we­ten­skap­li­ke pro­jek­te van die 21ste eeu ge­noem. Die SKA-pro­jek is ’n in­ter­na­si­o­na­le po­ging om die wê­reld se groot­ste te­le­skoop te bou en kos meer as R20 bil­joen. Dit sal die lug­ruim be­ter kan ver­ken en is 10 000 keer vin­ni­ger as e­ni­ge hui­di­ge ra­di­o­te­le­skoop. Dit sal in fa­ses vol­tooi word. Fase 1 be­gin in 2018 deur die be­staan­de MeerKAT- (in Suid-A­fri­ka) en die Aus­tra­lie­se SKA-Pad­vin­der (A­skap)voor­lo­per­te­le­skoop te in­te­greer. Fase 2 se by­ko­men­de re­sep­tors sal al­mal teen 2024 in wer­king wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.