Er­lo Burns & Ren­dil Pie­ter­sen

SPYSENIERS

Huisgenoot Trou - - Wenspan -

Die er­va­re spyseniers Er­lo en Ren­dil het meer as 15 jaar ge­le­de Kings Ca­te­ring op Wel­ling­ton be­gin. Hul­le het on­der meer die spy­se­nie­ring vir die trou­es van die TV-per­soon­lik­heid Ger­ry Rant­se­li en nuus­an­ker Haydé A­dams Fit­zPa­trick be­har­tig. Die twee het selfs al die A­me­ri­kaan­se pre­si­dents­kan­di­daat Hil­la­ry C­lin­ton be­dien en ver­skyn dik­wels op TV- en ra­di­o­pro­gram­me om oor kos te ge­sels. kings­ca­te­ring.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.