WAT IS DIE ROUKOSDIEET?

Huisgenoot Wendiëte - - Roukos-dieet -

Die roukosdieet be­hels dat jy kos eet wat on­ge­kook of teen ’n baie lae tem­pe­ra­tuur gaar­ge­maak is. Die di­eet be­staan meest­al uit rou vrug­te en groen­te, sa­de, neute, sprui­te, gra­ne, bo­ne, dro­ë­vrug­te en see­wier. Die eet­plan is oor die al­ge­meen streng ve­ge­ta­ries, maar jy kan vleis in­sluit mits jy dit rou eet.

“Se­ke­re en­sie­me, mi­ne­ra­le en vitamiene bly in die slag wan­neer kos gaar­ge­maak word,” ver­dui­de­lik die Kaap­se voe­dings­te­ra­peut And­rea Jen­kins. Rou­kos-aan­han­gers ver­wys na kos in sy rou en on­ver­an­der­de staat as “le­wend” en meen die gaar­maak­pro­ses maak kos “dood”.

Die be­rei­ding is baie be­lang­rik, sê An­to­nia de Lu­ca, stig­ter van die Le­a­fy Greens Café in Mul­ders­drift, Jo­han­nes­burg. Dit kan be­hels dat jy neute laat week en groen­te en vrug­te laat droog, ont­wa­ter, ver­werk of ver­sap. As die kos e­nig­sins ver­hit word, moet die tem­pe­ra­tuur nie 46 °C oor­skry nie om die na­tuur­li­ke en­sie­me daar­in te be­waar.

Hol­ly­wood-ster­re soos De­mi Moo­re, Uma T­hur­man en A­li­cia Sil­vers­to­ne het die di­eet al be­proef.

“Dit is nie ver­ba­send dat glans­men­se wat op hul voor­koms ge­steld is van die eer­stes sal wees wat dit volg nie,” sê dr. Su­na Kas­sier, ’n ge­re­gis­treer­de di­eet­kun­di­ge en do­sent by die de­par­te­ment di­eet­kun­de en mens­li­ke voe­ding aan die U­ni­ver­si­teit van K­waZu­lu-Na­tal.

Dis ver­al dank­sy be­lof­tes dat die di­eet sorg vir gro­ter ge­sond­heid, skoonheid, ge­wig­ver­lies en meer woe­ma om­dat dit meest­al min­der ki­lo­jou­les, vet en na­tri­um en vol­op ve­sel be­vat.

In teen­stel­ling met ’n ti­pie­se We­ster­se di­eet wat van die ver­werk­te kos drup, be­vat die roukosdieet min­der trans- en ver­sa­dig­de vet­te en help dit ook so om ’n mens se fi­guur in toom te hou, sê Su­na.

’n Roukosdieet is “voed­saam, be­vre­di­gend en ver­sa­di­gend, want dit be­vat al die ve­sel en voe­ding­stow­we waar­na die lig­gaam dik­wels smag,” ver­dui­de­lik And­rea.

Rou kos kan jou ook lan­ger help leef. “Nie net ver­loor jy ge­wig wan­neer jy die di­eet volg nie, jy kan ook jou bloed­sui­ker­vlak be­ter be­heer. Dit sorg weer vir hel­der­der den­ke en be­sten­di­ger e­mo­sies,” sê An­to­nia. Boon­op kan jy op e­ni­ge ou­der­dom of ak­ti­wi­teits­vlak met die di­eet be­gin en dit ge­niet.

As jy nie kans sien vir ’n heel­te­mal rou di­eet nie, kan jy dit deels volg deur meer rou vrug­te en groen­te by jou ge­wo­ne eet­plan in te sluit. So sal jy meer voe­ding­stow­we in­kry. Jy kan die plan ook as ty­de­li­ke rei­ni­ging vir ’n paar we­ke of maan­de volg.

SLEGS 3 MAAN­DE NA­DAT GE­OR­GE GE­BO­REIS

BO: Cather­i­ne by ’n tuin­par­ty ’n maand voor prins Ge­or­ge se ge­boor­te. REGS: Haar plank­dun ma­gie het ge­wys toe sy vlug­bal speel 13 we­ke ná haar eer­ste­ling se ge­boor­te in Ju­lie 2013.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.