SO WERK DIE TA­BEL

Huisgenoot Wendiëte - - Gesins-dieet -

▪ Ge­bruik jou hui­di­ge ge­wig en ak­ti­wi­teits­vlak om te be­paal hoe­veel ki­lo­jou­les (kJ) jy no­dig het. ’n Vrou van 28 wat 70 kg weeg en twee keer per week oe­fen, sal so­wat 8 750 kJ (70 x 125) per dag no­dig hê.

WAT AS EK GE­WIG WIL AF­SKUD OF AAN­SIT?

▪ Trek 2 100 kJ per dag af of tel dit by die ant­woord wat jy pas uit­ge­werk het. Die vrou in ons voor­beeld sal dus nou so­wat 6 650 ki­lo­jou­les per dag no­dig hê om goed, sta­dig en vol­hou­baar ge­wig af te skud.

HOE GE­MAAK MET KIN­DERS?

▪ Die sy­fers vir kin­ders kan as gids dien. Jon­ger kin­ders het meer e­ner­gie in ver­hou­ding tot hul groot­te no­dig. ’n Ses­ja­ri­ge seun sal by­voor­beeld 315 kJ no­dig hê per ki­lo­gram wat hy weeg, ter­wyl ’n 11-ja­ri­ge seun net 270 kJ no­dig het. ▪ Die sy­fers in die ta­bel hier­bo be­vat ’n groei­fak­tor om te ver­se­ker jong kin­ders eet ge­noeg om nor­ma­le en ge­son­de ont­wik­ke­ling te be­vor­der. As jy be­kom­merd is jou kin­ders is on­der- of oor­ge­wig, raad­pleeg ge­rus ’n di­eet­kun­di­ge (ad­sa.org.za).

Moe­nie ’n ge­wig­ver­lies­plan son­der toe­sig aan­pak nie om­dat die ri­si­ko vir voedingstekorte hoog is. Kon­sen­treer lie­wer op ge­sond eet en ak­tief bly om te ver­se­ker dat jul ge­wig sta­biel bly.

WAT MAAK EK MET DIE IN­LIG­TING?

▪ Ge­bruik die gids op die oor­kant­ste blad­sy en vind uit hoe om jou toe­ge­la­te aan­tal ki­lo­jou­les tus­sen kos­groe­pe te ver­deel. Die di­eet be­staan uit so­wat 45 per­sent kool­hi­dra­te, 35 per­sent vet en 20 per­sent pro­te­ïen. ▪ As jy nie die ge­wens­te re­sul­ta­te kry nie, moet jy jou in­na­me ef­fens ver­min­der of ver­meer­der – be­gin met die groep sty­sels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.