Huisgenoot

DIE OSCAR-FAKTOR

- Ulle blootge Sunette Viljoen

Dis noodsaakli­k dat die Suid-Afrikaanse span in Rio hul fokus behou, maar die internasio­nale media gaan dit moeilik maak deur hulle met elke geleenthei­d te peper met vrae oor omstrede sake wat niks met hul sportprest­asies uit te waai het nie, maan die Olimpiese historikus Lappe Laubscher. “In 2012 was Oscar Pistorius dié sensasie. Hy het die eindronde van die 400 m-naelloop gehaal as ’n parapleeg wat teen atlete sonder gestremdhe­de meegeding het; nou is hy in die tronk weens moord. Die media gaan van die atlete wil weet hoe dit met hom gaan, of hulle hom in die tronk besoek, wat almal van hom sê . . .”

Dan is daar Chad le Clos se ouers. Sy ma, Geraldine, het borskanker, en prostaatka­nker is by sy pa, Bert, gediagnose­er. “Die media sal wil weet hoe dit met hulle gaan; of Chad vir hulle swem.”

Die internasio­nale media sal by die Spele weer die omstredenh­eid oor Caster Semenya oprakel. En dan is daar die stories oor onmin tussen die spiesgooie­r Sunette Viljoen en haar familie oor haar verhouding met ’n vrou, sê Lappe (sien volgende bladsy).

“Dit is alles dinge wat die span erg kan ontwrig as hulle daaraan blootgeste­l gaan word. Die atlete moet hierteen beskerm word.”

 ??  ?? Oscar Pistorius Caster Semenya
Oscar Pistorius Caster Semenya

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa