ONTWIKKELINGSPROBLEME

Huisgenoot - - Vermaak -

Voorskoolse kin­ders uit die deur­sneehuis­hou­ding is oor die al­ge­meen ver­stom­mend in­ge­lig en self­ver­se­kerd om­dat hul­le so aan te­le­vi­sie en pro­gram­me op ta­blet­te en sel­fo­ne bloot­ge­stel is.

Daar is eg­ter wel se­ke­re ontwikkelingsprobleme wat op­voe­ders rap­por­teer, ver­dui­de­lik Mart:

K­leu­ter­sko­le meld dat baie kin­ders nie boe­ke ken nie, hoe­wel hul­le sel­fo­ne en ta­blet­te baie vaar­dig han­teer.

Dit is dus goed dat die kind be­sef die ak­ti­wi­tei­te word uit ’n boek ge­doen en dat hul­le die ge­not er­vaar om met pa­pier, gom en skê­re te werk.

Heel­wat kin­ders is dees­dae tas­sen­si­tief en gril vir gras en sand en as hul­le gom en verf aan hul han­de kry.

Moe­dig die kind aan om met die han­de en vin­gers te verf en gom te e smeer, soos dit in die ak­ti­wi­teis­boek k aan­be­veel word.

Waar toe­pas­lik, laat die kind self f die ve­re, skaaf­sels of sand han­teer er en moe­nie dit vir hul­le doen nie.

Daar is kleu­ters wat lie­wer met sel­fo­ne en ta­blet­te wil speel of TV wil kyk as om met maat­jies te speel.

Deur die kin­ders in groep­ver­band aan die ak­ti­wi­tei­te in die boek te laat werk en hulp­mid­dels te laat deel leer hul­le om te so­si­a­li­seer en te deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.