Brie­we Vir Jou Tie­ner

Jy kan die mooi­ste goed vir jou kind skryf – son­der om ooit ’n brief te pos.

Idees Stik - - Inhoyd - pro­jek­te DORO­THY LUB­BE, KEVIN SWARTS en JEN­NI­FER JA­COBS

Wak­ker dro­me na ver­re lan­de aan met 'n pos­kaart-kwilt en bood­skap-blin­ding, en stik ook vir haar 'n pa­ja­ma­broek

Pos­kaart-kwilt

Dié kwilt met sy nos­tal­gie­se pos­kaart­ont­werp is net die ding om tie­ner­dro­me na ver­re lan­de aan te wak­ker.

GROOT­TE: Om ruim oor ’n en­kel­bed te pas – die vol­tooi­de groot­te moet om­trent 145 x 205 cm wees MOEI­LIK­HEIDS­GRAAD: Moei­lik TYD: 2-3 we­ke

VOOR JY BE­GIN Die loop­voet­jie is vir die kwilt­werk, die pos­kaart se rug­lyn en die bos­tik­sel van die rand­strook. Met die oop­toon­druk­voet­jie kan ’n mens mak­lik sien hoe jy die Eif­fel­to­ring-mo­tief stik.

WENK VIR DIE MO­TIE­WE As jy nie ge­skik­te ma­te­ri­aal vir die pos- en doe­a­ne­se­ëls kan kry nie, kan jy die voor­kant van ’n klaar­ge­maak­te kus­sing­oor­trek­sel ge­bruik. Kyk ge­rus na MRP Ho­me se kus­sing­reeks.

Jy kan ook jou eie se­ël en stem­pel ge­bruik met bo­ta­nies be­druk­te ma­te­ri­aal, il­lus­tra­sies en gra­fi­ka van jou keu­se en dit op room­kleur ka­toen­ma­te­ri­aal laat oor­druk met ’n oor­druk­me­to­de van jou keu­se.

So maak jy

LET WEL Naat­toe­la­tings van 1 cm is by al die ma­tes in­ge­sluit. 1 Knip uit die wit ka­toen­ma­te­ri­aal die voor­kant­deel van 210 x 150 cm en die ag­ter­kant­deel van 230 x 150 cm. Be­paal en vou die voor­kant­deel van die kwilt in 2 x 75 cm-ge­deel­tes, die lin­ker­kant vir die Eif­fel­to­ring-mo­tief en die reg­ter­kant vir die a­dres­ge­deel­te. Pars die vou­lyn in po­si­sie. Dié lyn sal die rug­lyn van die pos­kaart­ont­werp wees en kan met ’n kle­re­ma­kers­pen ge­merk word.

2 Vou nou dié twee ge­deel­tes nog ’n keer van die self­kant na die mid­del toe om kwart­ge­deel­tes te vorm. Pars die vou­ly­ne in po­si­sie; dié ly­ne ver­teen­woor­dig die mid­del van el­ke ge­deel­te van die pos­kaart.

3 Blaai na blad­sye 75-78 vir die pa­tro­ne en ver­groot al die mo­tie­we tot die ver­lang­de groot­te. Maak ’n reg­hoe­ki­ge pa­pier­pa­troon van om­trent 75 x 10 cm waar­in al die let­ters vir die ‘pos­kaart­be­woor­ding’ pas. Dit sal jou rig­lyn wees vir die pla­sing van die let­ters van kol­le­ma­te­ri­aal vir die ap­pliek­werk, so­wel as om die let­ter­mo­tie­we af te trek.

4 Knip uit die smelt­ba­re aan­stryk­tus­sen­voe­ring ’n s­trook van 75 x 10 cm vir die pos­kaart­let­ters, as­ook twee vier­kan­te vir die pos- en doe­a­ne­se­ëls. Stryk die tus­sen­voe­ring aan die ag­ter­kant van el­ke stuk ma­te­ri­aal vas.

5 Keer die let­ters om en ge­bruik die pa­troon om die let­ters vir die pos­kaart­mo­tief op die oor­bly­wen­de pa­pier­kant van die smelt­ba­re tus­sen­voe­ring af te trek. Knip ver­sig­tig om el­ke let­ter, maar be­hou die reg­hoe­ki­ge pa­pier­pa­troon vol­le­dig om la­ter as pla­sing­rig­lyn op die ma­te­ri­aal te ge­bruik.

6 Trek die Eif­fel­to­ring-mo­tief op die stik-en-skeur-ma­te­ri­aal af met ’n kle­re­ma­kers­pen. Kry en merk die mid­del van die mo­tief. Kry en merk nou die mid­del van die bo- en on­der­kan­te van die voor­kant­deel en sit die mid­del van die Eif­fel­to­ring-mo­tief di­rek op die ge­merk­te mid­del­voor.

7 Speld die af­ge­trek­te Eif­fel­to­ring-prent saam op die stik-en-skeur-ma­te­ri­aal en die voor­kant­deel van die kwilt. Ge­bruik die swart ma­sjien­ga­re en oop­toon­druk­voet­jie en stik nou­keu­rig deur die vas­ge­spel­de ge­deel­te op die af­ge­trek­te ly­ne van die Eif­fel­to­ring, maar ver­my waar moont­lik te­rug- of dub­bel­stik­werk op dié ly­ne. Wan­neer dit vol­tooi is, ver­wy­der die stik-en­skeur-ma­te­ri­aal deur die ma­te­ri­aal ver­sig­tig van die ka­toen­ma­te­ri­aal af te skeur en se­ker te maak jy be­ska­dig nie die swart stik­werk nie. Hier­mee is die lin­ker­kant van die voor­kant­deel van die kwilt dan eers vol­tooi.

8 Kyk na die fo­to hier regs en be­gin aan die reg­ter­kant van die voor­kant­deel werk. Ge­bruik die pa­pier­pa­troon vir die pos­kaart­be­woor­ding en die Eif­fel­to­ring as pla­sing­rig­ly­ne. Be­gin deur die ge­blom­de pos­se­ël by die boon­ste reg­ter­hoek te sit. Sit nou die pa­pier­pa­troon met die pos­kaart­be­woor­ding oor die mid­del bo on­der­kant die se­ël. Sit die doe­a­ne­se­ël by die on­der­ste reg­ter­rand, ewe ver van die on­der­rand as wat die pos­se­ël van die bo­rand is.

9 Die spa­sie on­der­kant die pos­se­ël­be­woor­ding is vir die ge­bro­ke ly­ne. Ge­bruik jou kop­spel­de met ’n reg­uit kop en speld vyf ly­ne ewe ver van me­kaar uit in dié spa­sie. Ge­bruik die se­ëls as rig­lyn vir die kant­ly­ne. Wan­neer jy te­vre­de met die rang­skik­king is, ver­smelt die let­ters en se­ëls in po­si­sie.

10 Ge­bruik ’n kle­re­ma­kers­pen en te­ken die ge­bro­ke ly­ne in. Dié ge­bro­ke ly­ne moet lyk soos die a­dres­ge­deel­te van ’n pos­kaart­ont­werp wan­neer dit vol­tooi is. Ver­wy­der die kop­spel­de. Bor­duur oor die rig­ly­ne met drie draad­jies van die swart bor­duur­ga­re en klein, net­jie­se voor­ste­kies.

11 Vol­tooi nou die ap­pliek­ge­deel­tes met die ap­pliek­voet­jie. Stel jou ma­sjien op ’n sig­sag­steek met ’n kort steek­leng­te so­dat dit ’n sa­tyn­steek vorm. Dit is ’n goeie plan om ’n toets­mon­ster te maak voor­dat jy be­gin om te ver­se­ker jy is te­vre­de met die breed­te van die vol­tooi­de steek.

12 Vee die kle­re­ma­kerspen­mer­ke op die kwilt uit met die ma­te­ri­aal­uit­ve­ër en ver­wy­der ook al­le oor­bly­wen­de spel­de wan­neer die ap­pliek­mo­tie­we vol­tooi is. Die voor­kant van die kwilt­ont­werp is nou vol­tooi.

So kwilt jy

1 Sit die rug­kant­ma­te­ri­aal neer met die ver­keer­de kant van die ma­te­ri­aal na bo. Sit die wat­teer­sel op die rug­kant neer. Sit nou die voor­kant van die kwilt met die reg­te kant na bo op die wat­teer­sel neer. Vee al die kreu­kels met jou plat hand uit. 2 Speld dié drie lae ma­te­ri­aal aan me­kaar met ge­krom­de kwilt­spel­de. Werk met ’n groot naald en hel­der­kleu­ri­ge ryg­ga­re ’n ry van die mid­del van el­ke hoek af na die vier sy­kan­te toe om ’n kruis in die mid­del te vorm. Dit sal ook help keer dat die wat­teer­sel skuif. 3 Draai die wit ga­re op die ma­sjien­spoe­le­tjie en be­draad met die swart bos­tik­sel­ga­re. Ge­bruik die loop­voet­jie op jou ma­sjien en stik die rug van die pos­kaart­ont­werp met ’n bos­tik­sel van die bo­rand tot by die on­der­rand. 4 Ver­vang die swart ga­re met die fynkwilt­ga­re, met die wit ga­re steeds op die spoe­le­tjie, en be­gin om die Eif­fel­to­ring­mo­tief te kwilt. Werk van die mid­del van die mo­tief af uit­waarts. Gaan so voort tot die he­le mo­tief ge­kwilt is. 5 Kwilt op die­self­de wy­se reg langs die ge­bro­ke ly­ne so­dat dit die handste­ke herhaal en werk soos voor­heen die mid­del­ste ge­bro­ke lyn eer­ste, met die kwilt­werk uit­waarts ge­doen. Herhaal op die­self­de wy­se die ap­pliek­steekom­ran­ding om die let­ters en se­ëls. Die kwilt­werk is nou vol­tooi.

Af­wer­king

1 Trek al die ryg­ste­ke uit, maar wees ver­sig­tig om nie die ma­sjien- en handste­ke stuk­kend te knip nie. Ver­wy­der ook die ge­krom­de spel­de. 2 Knip die kwilt in ’n per­fek­te reg­hoek, met die rug­kant min­stens 5 cm gro­ter as die voor­kant, vir die maak van die rand­strook. Moe­nie die hoof­kwilt­ge­deel­te pars nie om­dat van die teks­tuur ver­lo­re kan gaan. 3 Vou en pars ’n 1 cm-soom aan die vier ran­de van die rug­kant in. Vou die soom om na die voor­kant om ’n rand­strook te vorm en pars dit in po­si­sie. Doen een kant op ’n keer en stik die rand­strook met wit bos­tik­sel­ga­re vas. Maak se­ker jy stik deur al vier lae ma­te­ri­aal om die kwilt te vol­tooi.

WENK As jy so ver­kies, kan jy om­boor­sel pleks van die ge­stik­te rand­strook ge­bruik; kies ’n teen­stel­len­de kleur wat by die se­ël­mo­tie­we in­ska­kel.

Pa­ja­ma­broek

Hier­die mak­li­ke én ge­mak­li­ke broek is net die ding vir ve­le pa­ja­ma­par­ty­tjies!

So maak jy

LET WEL Naat­toe­la­tings van 1,5 cm is by al­le pa­troon­de­le in­ge­sluit. 1 Te­ken die pa­troon­de­le op blad­sy 74 oor op kle­re­ma­kers­gra­fiek­pa­pier. Knip al die de­le uit die ma­te­ri­aal en dra al die pa­troon­mer­kies oor met die reg­te kan­te na me­kaar. Stik die bin­ne­been­na­te van die voor- en ag­ter­pant­de­le aan me­kaar. Pars die naat­toe­la­tings oop.

2 Sit die voor- en ag­ter­pan­te op­me­kaar met die reg­te kan­te teen me­kaar en stik die ge­ron­de kruis­naat toe. Om die kruis­naat te ver­sterk, stik ’n stik­sel 7 mm in die naat­toe­la­ting al met die diep­ste ge­deel­te van die ron­ding langs (om­trent 15 cm). 3 Stik die syn­a­te toe. Pars die naat­toe­la­tings oop.

4 Vou die ra­fel­bo­rand van die broek 1,5 cm na die bin­ne­kant toe om en pars dit. Vou weer, dié keer op die ge­merk­te vou­lyn, en stik vas om ’n skuif vir die rek te vorm. Laat ’n klein o­pe­ning in die naat waar­deur die rek in­ge­steek kan word.

5 Stik ’n bos­tik­sel na aan die bo­rand van die broek.

6 Steek die rek in die skuif. ’n Haak­speld wat aan die punt van die rek in­ge­haak is, maak dit mak­li­ker om die rek in te steek om­dat daar iets is om aan vas te hou ter­wyl jy dit deur­voer. Voor jy die rek af­knip, pas eers die broek aan om te sien of dit reg pas. Knip die rek af met ’n oor­slag van 2 cm en stik die pun­te ste­wig aan me­kaar vas. Om te ver­hoed dat die rek in die skuif op­rol, stik deur die rek aan die ag­ter­kant van die broek.

7 Werk die o­pe­ning in die skuif toe en rek die rek uit soos jy werk, in­dien no­dig, om die ma­te­ri­aal plat te laat lê.

8 Om die broek te soom, vou die on­der­rand 1,5 cm om en pars dit. Vou dan 3 cm om en stik dit vas. Stik ’n bos­tik­sel na aan die rand van die soom vir ’n net­jie­se af­wer­king. Maak laas­tens ’n strik van die lint en werk dit aan die voor­kant vas.

Bood­skap-blin­ding

Voor­dat jy dié blin­ding met sy vars, mo­der­ne voor­koms aan­me­kaar sit, kan jy eers die mooi­ste bood­skap­pe vir jou kind daar­op bor­duur.

Ro­mein­se blin­ding

MOEI­LIK­HEIDS­GRAAD: Re­de­lik moei­lik TYD: 1 dag

So neem jy die ma­tes

Be­sluit eers waar die muur­plank gaan kom. Dit is die bes­te om die plank bo­kant die bind­balk te sit, aan­ge­sien ven­sters nie al­tyd pre­sies reg­hoe­kig is nie. As die blin­ding bo­kant die bind­balk kom, kan dit ook bre­ër as die ven­ster­raam ge­maak word. Na­dat die po­si­sie van die balk be­paal is, meet die leng­te van die blin­ding van die bo­rand van dié po­si­sie af.

So be­re­ken jy die plooie

Die diep­te van die plooie sal af­hang van die groot­te van die ven­ster. Vir lang ven­sters kan die plooie tus­sen 20 cm en 30 cm wees. Blin­dings vir kor­ter ven­sters moet plooie hê wat tus­sen 15 cm en 20 cm is. Be­sluit op ’n be­na­der­de plooi­diep­te (by­voor­beeld 20 cm). Trek 2 cm van die vol­tooi­de leng­te van die blin­ding af (dit is vir die Vel­cro aan die bo­rand) en be­re­ken hoe­veel van die be­na­der­de plooi­diep­tes op die oor­bly­wen­de leng­te sal in­pas. As die ge­tal wat ver­kry word, on­ge­lyk is, deel dan die leng­te van die blin­ding deur daar­die ge­tal om die pre­sie­se plooi­diep­te te be­re­ken. As die ge­tal wat ver­kry word ge­lyk is, trek een af en deel die leng­te van die blin­ding deur dié ge­tal om die plooi­diep­te te be­re­ken. Die i­dee is om die vol­tooi­de blin­ding­leng­te (mi­nus 2 cm) te ver­deel in ’n on­ge­ly­ke ge­tal ewe lang ge­deel­tes (by­voor­beeld se­we ge­deel­tes van 22 cm).

So sit jy die tap­pen­ne in

Die eer­ste tap­pen kom tus­sen die eer­ste en twee­de ge­deel­tes, van die on­der­rand af ge­tel. Die vol­gen­de tap­pen kom tus­sen el­ke twee­de en der­de ge­deel­te, van die vo­ri­ge tap­pen ge­tel.

So knip jy uit

1 Knip die ma­te­ri­aal 10 cm bre­ër en 7 cm lan­ger as die af­me­tings van die vol­tooi­de blin­ding.

2 Die voe­ring word 2 cm smal­ler as die breed­te van die ma­te­ri­aal ge­knip. Om die leng­te te be­re­ken, tel 1,5 cm by die leng­te van die vol­tooi­de blin­ding, plus 2,5 cm vir el­ke tap­pen wat no­dig is (vir se­we ge­deel­tes is drie tap­pen­ne dus no­dig).

WENK As voor­sorg­maat­re­ël kan die voe­ring 10 cm lan­ger as wat be­re­ken is, uit­ge­knip word. Die ek­stra leng­te kan af­ge­knip word wan­neer die voe­ring aan die blin­ding ge­heg is, net voor­dat die Vel­cro aan die bo­rand van die blin­ding vas­ge­stik word.

So maak jy

1 Te­ken op die voor­kant van die ma­te­ri­aal die woor­de wat ge­bor­duur moet word met ’n wa­ter­op­los­ba­re pen. Ont­hou, die on­der­ste 5,5 cm en 5 cm aan el­ke kant van die ma­te­ri­aal sal na die ag­ter­kant om­ge­soom word, moet dus nie die woor­de daar sit nie. Stel jou naai­ma­sjien op vir vry­e­be­we­ging­stop­werk (sien die aan­wy­sings vir jou ma­sjien). Ge­bruik twee dra­de (op twee spoe­le­tjies) ga­re in die naald en bor­duur die ly­ne en woor­de in af­de­lings, deur die ma­te­ri­aal styf te trek en te be­weeg ter­wyl die ma­sjien stik. Stop en laat sak die naald voor­dat jy die vol­gen­de af­de­ling vas­vat en ver­der bor­duur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.