Sit Sag

As jy nie ’n ou stoel kon weer­staan nie, maar nou nie weet wat­ter kant toe daar­mee nie – hier is stap-vir-stap-aan­wy­sings waar­mee jy dit die ster van die ver­trek kan maak.

Idees Stik - - Inhoyd - teks GRETHA SWINNEN pro­jek LAU­RIER EX­CLU­SI­VE HEADBOARDS & FUR­NI­TU­RE ma­te­ri­aal CON­STAN­TIA FA­BRI­CS

Ons wys jou hoe jy 'n stoel self kan stof­feer en die ster van die ver­trek maak

Vic­to­ri­aan­se stoel MOEI­LIK­HEIDS­GRAAD: Moei­lik TYD: On­ge­veer 3 dae

So maak jy

1 Die voor­be­rei­ding neem lank, maar dit is die moei­te werd om dit deeg­lik te doen om ’n prag­ti­ge eind­re­sul­taat te ver­se­ker. As die ou spons nog in ’n goeie toe­stand is, hoef jy dit nie te ver­wy­der nie. Ons het die spons van die arm­leu­nings en rug­leu­ning be­hou, maar die sit­plek s’n ver­wy­der om­dat dit uit­ge­sak en be­ska­dig was. Ver­wy­der die ou ma­te­ri­aal, spy­kers en kram­me met ’n kram­ver­wy­de­raar of skroe­we­draai­er. 2 Ver­vang die ou, uit­ge­rek­te leer- of seil­ban­de met nu­we seil­band. Meet 2 cm van die bui­te­kant van die sit­plek se raam af aan die voor­kant en trek ’n gids­lyn van die een arm­leu­ning na die an­der een. Vou die eer­ste twee seil­stro­ke om die ag­ter­kant van die stoel, trek dit styf na voor en skiet dit met ’n kram­ge­weer op die gids­lyn vas.

Heg nou die der­de en vier­de seil­ban­de vas, maar be­gin dié keer voor by die gids­lyn. Kram dit vas en trek dit styf na ag­ter teen ’n hoek, vou dit ag­ter om die ba­sis en kram dit vas. Kram die laas­te twee seil­ban­de aan die een kant van die stoel vas (vou dit om die stoel se ba­sis), vleg dit tus­sen die an­der seil­ban­de deur en kram dit vas. K­nip die oor­tol­li­ge seil­band af.

Sit die nu­we sit­plek­s­pons op

3 Sit ’n stuk po­lipro­pi­leen op die sit­plek. Meet die op­per­vlak van die sit­plek en tel om­trent 15 cm aan die ag­ter­kant by. Kram die po­lipro­pi­leen voor teen die gids­lyn vas en sny dan ke­pe ag­ter­in so­dat dit deur die hout­bal­ke ge­druk kan word. Kram dit aan die ag­ter­kant vas en sny die oor­tol­li­ge stuk­ke af. 4 Meet nou die op­per­vlak van die sit­plek vir die sit­plek­s­pons.

SLIM I­DEE Dit is raad­saam om eers ’n klei­ner stuk spons (dun­ner as die groot sit­plek­s­pons) in die mid­del van die sit­plek te plak vir ek­stra ferm­heid en om te voor­kom dat die sit­plek met­ter­tyd in­sak. Meet ’n rand van 10 cm van die gids­lyn af. Sny die klei­ner spons om op die sir­kel te pas en plak dit vas.

5 Meet die breed­te en leng­te van jou sit­plek. Sny die spons vol­gens die ma­tes in ’n blok­vorm. Sit dit op die sit­plek om se­ker te maak daar is nie ga­pings aan die kan­te tus­sen die spons, arm­leu­nings en rug­leu­ning nie. Druk die ag­ter­ste hoe­ke van die spons tus­sen die rug­leu­ning en ba­sis deur so­dat die spons knus teen die rug­leu­ning pas. Volg die kur­we van die rug­leu­ning en trek ’n lyn op die spons. Haal die kus­sing uit, trek die lyn ’n bie­tjie wy­er en sny die spons met ’n mes. Sit die spons te­rug op die sit­plek en druk dit styf teen die ag­ter­kant vas. Sny dit in lyn met die voor­kant van die stoel af. Spuit gom aan die on­der­kant van die spons, as­ook die klei­ner spons en po­lipro­pi­leen, en plak dit in po­si­sie vas.

WENK Wag om­trent twee mi­nu­te vir die gom om droog te word voor­dat jy die groot spons vas­plak. So­doen­de sal dit be­ter heg.

Be­dek die voor­kant met spons

6 Be­dek eers die hout­pa­neel voor met ’n strook po­lipro­pi­leen.

WENK Be­gin bo: Kram eers die bo­kant van die po­lipro­pi­leen vas so­dat jy dit on­der­toe kan styf trek en vas­heg.

7 Meet en plak die nu­we spons vir die voor­kant van die stoel. Vou die ran­de van die ba­sis en die voor­kant op­me­kaar in deur gom aan al­bei te spuit en dit dan tus­sen jou duim en wys­vin­ger toe te knyp. Die hoe­ke by die arm­leu­nings kom laas­te aan die beurt. Vou die spons on­der die arm­leu­ning in. 8 Plak die wat­teer­sel op die ba­sis en aan die voor­kant vas.

Trek die ba­sis en voor­kant oor

9 Kry nou die ma­tes vir die ma­te­ri­aal.

WENK Dit is moei­li­ker om die stoel met bont ma­te­ri­aal oor te trek om­dat jy moet se­ker maak die pa­troon her­haal op die reg­te plek.

Meet die voor­kant

10 Om die hoog­te te kry, meet van die on­der­kant van die ba­sis af (steek jou maat­band on­ge­veer 3 cm ver on­der die stoel se ba­sis in) tot by die bo­kant van die voor­kant, waar die boor­sel gaan kom. Tel naat­toe­la­tings van 1 cm by. Om die breed­te te kry, meet van die een arm­leu­ning voor tot by die an­der een. Tel naat­toe­la­tings van 1 cm by.

Meet die ba­sis

11 Meet die leng­te deur jou maat­band aan die on­der­kant van die stoel ag­ter in te steek en vo­ren­toe tot by die boor­sel­lyn te meet. Tel naat­toe­la­tings van 1 cm by. Meet die breed­te ook so, van die on­der­kant van die stoel af aan die een kant tot by die an­der kant.

12 Maak nou ’n pa­troon vir die sit­plek: Sit ’n stuk voe­ring op die sit­plek en trek ’n lyn met ’n pen al met die om­trek van die ba­sis langs. Haal die voe­ring af, trek die ly­ne mooi rond en k­nip dit uit. Voor­dat jy nou die ma­te­ri­aal meet en k­nip, moet jy eers be­sluit waar die mid­del­punt van die ma­te­ri­aal gaan wees. Ont­hou, as jy bont ma­te­ri­aal ge­bruik, moet jou mo­tief op die sit­plek op die voor­kant her­haal word. Ons het die vo­ël­tjie in die mid­del van die sit­plek in die mid­del van die voor­kant her­haal. Ge­bruik die voe­ring­pa­troon om jou mo­tief in die mid­del te kry. Tel naat­toe­la­tings van 1 cm by en k­nip dan jou ma­te­ri­aal vol­gens die hoog­te-, leng­te- en breed­te­ma­tes vir so­wel die voor­kant as die ba­sis. Kap die na­te met ’n om­kap­ma­sjien om so­dat dit nie uit­ra­fel nie.

Vir die boor­sel

13 Meet ’n stuk ka­toen­boor­sel­koord vol­gens die breed­te van die ba­sis. Die dik­te van die koord hang af van hoe dik jy die boor­sel wil hê. K­nip ’n strook ma­te­ri­aal op die skuins­te van om­trent 3,5 cm breed. Deur dit op die skuins­te te k­nip sal die ma­te­ri­aal be­ter om die ron­dings gaan. Sit jou koord in die mid­del van die strook ma­te­ri­aal. Vou die ma­te­ri­aal in die helf­te oor die koord en stik dit met jou naai­ma­sjien se rits­slui­ter­voet­jie vas. Stik so na aan die koord as wat jy kan. Stik nou die naat­toe­la­ting van die boor­sel aan die ma­te­ri­aal van die voor­kant vas. Stik dan die stuk ma­te­ri­aal van die ba­sis aan die voor­kant vas met die reg­te kan­te teen me­kaar en die boor­sel tus­sen­in.

14 Sen­treer die ma­te­ri­aal vir jou sit­plek­oor­trek­sel vol­gens die stoel se mid­del, trek dit oor en druk die los pun­te ag­ter tus­sen die rug­leu­ning en ba­sis in so­dat dit vas­ge­klem is. Trek die voor­kant styf en kram dit vas. K­nip ke­pe in die ag­ter­kant van die oor­trek­sel waar dit by die rug­leu­ning uit­kom, so­dat die los stuk­ke ma­te­ri­aal na ag­ter deur die ga­pings tus­sen die hout­bal­ke ge­druk kan word. Druk dit deur en kram dit op die hout vas.

WENK Maak se­ker die boor­sel vorm ’n reg­uit lyn voor – dit moe­nie af­waarts na die kan­te toe loop nie. Trek die los pun­te van die boor­sel aan weers­kan­te deur en kram dit vas.

LET WEL Die los pun­te van die boor­sel moet oor die ma­te­ri­aal van die oor­trek­sel lê, daar­om moet dit heel laas­te na on­der deur­ge­trek word. As dit on­der die ma­te­ri­aal lê, sal dit na on­der af­trek wan­neer jy op die stoel gaan sit.

Be­dek die bin­ne­kant van die arm­leu­nings met nu­we spons en trek dit oor

15 Sit stuk­ke spons op die arm­leu­nings. Kram dit op ’n paar plek­ke aan die bui­te­kant vas om dit in po­si­sie te hou. Vee die spons glad op die bin­ne­kan­te van die arm­leu­nings, bon­del oor­tol­li­ge spons by die hoek vas en kram dit aan die bui­te­kant vas. Druk die spons tus­sen die ba­sis (sit­plek) en arm­leu­nings deur en kram dit aan die on­der­kant van die stoel teen die hout vas. Sny die oor­tol­li­ge spons aan die bui­te­kan­te af so­dat die spons nou net op die bin­ne­kan­te van die arm­leu­nings is.

16 Plak wat­teer­sel op die arm­leu­nings vas, druk dan al­le oor­tol­li­ge wat­teer­sel deur die gleu­we tus­sen die arm­leu­nings en ba­sis, en k­nip die oor­tol­li­ge stuk­ke aan die bui­te­kan­te van die arm­leu­nings af. Die stoel se arm­leu­nings is nou ge­reed om oor­ge­trek te word.

WENK As die ma­te­ri­aal ’n pool het, soos die flu­weel­ma­te­ri­aal wat ons ge­kies het, moet jy die ma­te­ri­aal ver­sig­tig voor­be­rei voor­dat jy dit k­nip.

Meet die ma­te­ri­aal vir die arm­leu­nings

17 Om die hoog­te van die arm­leu­nings te meet, sit die maat­band om die ag­ter­ste, breed­ste deel van die arm­leu­ning teen­aan die rug­leu­ning en meet bo-om tot by die­self­de punt. Om die breed­te te meet, sit die maat­band van ag­ter om die voor­ste deel van die arm­leu­ning en weer tot ag­ter waar die hout van die rug­leu­ning be­gin.

18 K­nip nou die ma­te­ri­aal vir die arm­leu­nings. Voor­dat jy die ma­te­ri­aal op die arm­leu­nings sit, merk eers die mid­del­pun­te van die twee stuk­ke ma­te­ri­aal deur ’n ke­pie in die mid­del bo en on­der te k­nip. Dié ke­pies moet in lyn wees met die mid­del­punt van die arm­leu­nings bo en on­der.

19 Sit die ma­te­ri­aal op die arm­leu­nings en kram dit vas. Trek die hoe­ke aan die voor­kan­te van die arm­leu­nings styf so­dat die ma­te­ri­aal mooi glad oor die bin­ne­kan­te van die arm­leu­nings lê. Trek dit styf na ag­ter teen die rug­leu­ning en kram dit vas. K­nip V-vor­mi­ge ke­pe in die on­der­kant van die ma­te­ri­aal so­dat die los stuk­ke ver­by die hout­bal­ke ge­druk kan word en kram dit aan die hout­ba­sis vas.

BE­LANG­RIK Wan­neer jy die ma­te­ri­aal on­der­deur die gleu­we druk, maak se­ker jy druk dit on­der die boor­sel in, an­ders gaan die boor­sel lig as jy op die stoel sit.

20 Maak nou klein plooi­tjies om die oor­tol­li­ge ma­te­ri­aal aan die bui­te­kan­te saam te bon­del en kram dit vas.

Trek die ma­te­ri­aal aan die bo­kant van die arm­leu­ning styf, vou dit oor die plooi­tjies wat jy ge­maak het en kram dit vas. K­nip ’n keep vir die rug­leu­ning en kram dit vas aan die bui­te­kant van die arm­leu­ning.

21 Vou die oor­tol­li­ge ma­te­ri­aal teen­aan die rug­leu­ning om so­dat dit die ly­ne vorm waar die arm­leu­ning ein­dig. Trek ’n lyn 2 cm van dié lyn af. K­nip ke­pies van 2 cm diep al met die ma­te­ri­aal langs om die kur­we van die rug­leu­ning te volg. Spuit gom aan die bin­ne­kant van die ke­pies, wag twee mi­nu­te en plak dit vas. Ter­wyl jy wag, sit so­lank die ma­te­ri­aal op die an­der arm­leu­ning.

Be­dek die bin­ne­kant van die rug­leu­nings met spons

22 Draai die stoel om so­dat jy na die rug­kant kyk. Sny die spons in ’n blok vol­gens die hoog­te- en breed­te­ma­tes van die rug­leu­ning. Druk die on­der­kant van die spons vas waar die rug­leu­ning en ba­sis by­me­kaar kom om dit in po­si­sie te hou en om die spons te sen­treer. Spuit die ag­ter­kant, as­ook die ou spons op die rug­leu­ning, met gom en plak die spons vas. Sny oor­tol­li­ge spons met ’n mes af. Druk die oor­tol­li­ge spons teen­aan die ba­sis na ag­ter deur. Trek ’n lyn met ’n pen van die bin­ne­ste hoek tus­sen die ba­sis en rug­leu­ning op tot by die be­gin van die arm­leu­ning. Tel 2 cm by die lyn by en sny dan die spons op dié lyn.

23 Vou die ran­de van die spons bo in deur dit met gom te spuit. Wag om­trent twee mi­nu­te en knyp dit dan toe tus­sen jou dui­me en wys­vin­gers. Ons het die tra­di­si­o­ne­le di­a­mant­pa­troon be­hou, maar die knoop­pa­troon ef­fens ver­an­der vir ’n mo­der­ner voor­koms.

24 Meet die hoog­te en breed­te van die rug­leu­ning. Meet die breed­te op die breed­ste deel, by­voor­beeld: hoog­te = 80 cm en breed­te = 90 cm. Be­sluit waar die kno­pe aan die bo­kant moet be­gin, as­ook aan die kan­te, by­voor­beeld: 10 cm van bo, 20 cm aan weers­kan­te en 20 cm van on­der af. As jy die rand­strook van die to­ta­le hoog­te en breed­te af­trek, gee dit jou ’n vier­kant van 50 cm x 50 cm (90 – (20+20) = 50; 80 – (10 + 20) = 50).

Maak die di­a­mant­vor­mi­ge pa­troon op die rug­leu­ning

Die kno­pe word in dié vier­kant vas­ge­heg. Be­sluit hoe­veel kno­pe in die boon­ste twee rye gaan kom. Vir ons stoel is dit se­we. Die ge­tal kno­pe in ’n ko­lom is vier. Deel nou die breed­te van jou vier­kant deur se­we en rond dit af (dus 50 ÷7 = 7). Deel die hoog­te deur vier (50 ÷ 4 = 12,5). Be­paal die mid­del­punt van jou vier­kant deur die breed­te en hoog­te deur twee te deel (50 ÷ 2 = 25; 50 ÷ 2 = 25). Trek ’n kruis waar die twee ly­ne ont­moet. Meet nou 12,5 cm van die ho­ri­son­ta­le mid­del­lyn af op om die boon­ste ho­ri­son­ta­le lyn te kry. Meet 12,5 cm on­der­toe om die twee on­der­ste ho­ri­son­ta­le ly­ne te kry. Trek hier­die ly­ne met ’n pen op die spons. Jy be­hoort nou ’n roos­ter met blok­ke in die mid­del van jou rug­leu­ning te hê. Trek nou di­a­go­na­le ly­ne tus­sen die blok­ke om die di­a­mant­vorms te maak. Merk die plek­ke waar jou kno­pe gaan kom op die eind­pun­te van die di­a­mant­vorms.

25 Boor nou 2 cm-ga­te in die spons waar die kno­pe gaan kom (daar is 14 kno­pe).

26 Om die ma­te­ri­aal vir die kno­pe te k­nip, ge­bruik ’n ron­de vorm van om­trent 3 cm in deur­snee om die ma­te­ri­aal vir die kno­pe af te trek.

WENK Jy kan kno­pe laat oor­trek by jou naas­te naald­werk- of stof­feer­win­kel teen ’n kos­te van om­trent R1,50 per knoop, af­han­gend van die ma­te­ri­aal en groot­te van die knoop.

27 Ge­bruik spe­si­a­le stof­feer­tou vir die kno­pe – dit is baie sterk en duur­saam. Meet ’n hal­we arm­leng­te vir el­ke knoop. Vou nou el­ke stuk tou in die helf­te en druk dit deur die steel­tjie van die knoop. Steek die los pun­te van die tou deur die lus­sie en trek dit styf.

Trek die bin­ne­kant van die rug­leu­ning oor

28 Neem die ma­tes vir die hoog­te van die ag­ter­kant van die hout­raam aan die bo­kant van die rug­leu­ning af tot by die on­der­kant van die stoel – druk jou maat­band tus­sen die rug­leu­ning en ba­sis deur. Meet die breed­te van die ag­ter­kant van die rug­leu­ning tot by die an­der kant.

BE­LANG­RIK Meet die breed­te om die breed­ste deel van die rug­leu­ning bo so­dat jou ma­te­ri­aal groot ge­noeg sal wees om die he­le rug­leu­ning te be­dek.

29 Meet en k­nip die ma­te­ri­aal. Gooi dit oor die rug­leu­ning, met om­trent 10 cm wat bo oor die rand hang. Sen­treer die stuk ma­te­ri­aal en druk dit in die mid­del tus­sen die ba­sis en rug­leu­ning vas. Kram die ma­te­ri­aal aan die ag­ter­kant van die hout­raam vas, een kram in die mid­del en een op el­ke hoek, om dit in po­si­sie te hou.

30 B­ring nou die kno­pe aan. Ge­bruik ’n stof­feer­naald om die eer­ste knoop deur te haak. Voel met jou vin­gers waar die gat is en druk dan die knoop deur. Maak die knoop­tou­tjies ag­ter vas deur dit om ’n rol­le­tjie lap te vou in die vorm van ’n agt en dan die los pun­te te knoop. Ont­hou, om die pool­ly­ne reg te laat loop moet jy die ma­te­ri­aal op die di­a­go­na­le ly­ne van el­ke di­a­mant­vorm vou.

31 So­dra al jou kno­pe aan­ge­bring is, vee die ma­te­ri­aal net­jies glad by die hoe­ke van die rug­leu­ning bo.

B­ring die ma­te­ri­aal aan die ag­ter­kant van die raam van die rug­leu­ning by­me­kaar deur klein plooi­tjies te vou en vas te kram. Wan­neer jy by die be­gin van die arm­leu­nings kom, k­nip ’n V-vorm in die ma­te­ri­aal van die rug­leu­ning, vou die ran­de om die spons ag­ter en trek dit styf na ag­ter ter­wyl jy die ma­te­ri­aal on­der die kus­sing van die rug­leu­ning in­vou.

32 K­nip nou V-vorms in die ma­te­ri­aal teen die ba­sis, druk die ma­te­ri­aal deur en kram dit aan die on­der­kant teen die hout vas. B­ring nou die boor­sel aan deur dit om die ba­sis on­der te vou en al langs die rand van die hout vas te kram. Dit moet in ’n reg­uit lyn van die ba­sis tot by die hoek van die arm­leu­ning voor loop. Wan­neer die boor­sel heel­te­mal vas­ge­kram is, kram die los punt on­der die ba­sis vas.

WENK K­nip ke­pies in die los kant van die boor­sel­ma­te­ri­aal so­dat dit mak­li­ker om die ron­dings van die rug­leu­ning vou.

33 B­ring nou ’n kur­we­klem aan deur dit te meet vol­gens die leng­te van die boor­sel en dit dan al langs die boor­sel vas te kram (kram dit op die plat deel vas met die tand­jies wat bin­ne­toe wys). Kap dit met ’n ha­mer vas.

Trek die ag­ter­kant van die stoel oor

34 Ge­bruik ’n stuk voe­ring om ’n pa­troon vir die ag­ter­kant van die stoel te maak. K­nip die voe­ring tot om­trent die reg­te groot­te en kram dit vas om dit in po­si­sie te hou. Trek dit styf en kram dit on­der vas. Ge­bruik ge­kleur­de bord­kryt om ’n lyn al met die boor­sel langs op die voe­ring te trek. Haal die voe­ring af, tel 3 cm by die bui­te­lyn van die voe­ring en trek die nu­we bui­te­lyn op die voe­ring. Vou die pa­troon in die helf­te om die mid­del­punt te kry en merk dit met ’n pen. Kram po­lipro­pi­leen vas aan die ag­ter­kant van die stoel, al met die bin­ne­kant van die kur­we­klem langs. Plak twee lae wat­teer­sel op die po­lipro­pi­leen vas. K­nip nou die ma­te­ri­aal.

LET WEL Ge­bruik die voe­ring­pa­troon as rig­lyn, maar moe­nie die ma­te­ri­aal daar­vol­gens k­nip nie, want dit sal nie weer per­fek op die rug­kant van die stoel pas nie weens die ron­ding. Ge­bruik die bui­ten­ste bui­te­lyn van die voe­ring wat jy met ’n pen ge­merk het om ’n vier­kant (by­voor­beeld 1 m breed en 1 m lank) op die ma­te­ri­aal af te meet. Ont­hou om die ma­te­ri­aal se pool reg­uit uit te lê.

35 So­dra jy die ma­te­ri­aal­blok ge­knip het, vou dit in die helf­te en merk die mid­del­punt. Sen­treer die lap nou op die ag­ter­kant van die stoel en kram dit in die mid­del bo vas.

36 Trek die ma­te­ri­aal aan weers­kan­te styf na voor en kram dit vas om dit in po­si­sie te hou. (K­nip ke­pe in die ma­te­ri­aal om rond­om die po­te van die stoel te pas.) K­nip die ma­te­ri­aal om die vorm van die ag­ter­kant van die stoel aan te neem. Be­gin deur al langs die boor­sel te k­nip – maak se­ker jy laat 5 mm ma­te­ri­aal langs die boor­sel oor om in die kur­we­klem te vou. Ge­bruik ’n plat skroe­we­draai­er om die ma­te­ri­aal in die kur­we­klem te vou en slaan dan die kur­we­klem met ’n ha­mer plat. Trek dit styf na on­der en kram dit vas.

37 Be­dek die on­der­kant van die stoel met ’n laag po­lipro­pi­leen. Voi­là, jou Fran­se stoel is nou so goed soos nuut!

57

234

1314

101112

181920

151617

3034a31

252627

353637

34d34b34c

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.