On­der Die Son

Maak jou son­skyn­dae nog mooier met dié vro­li­ke son­sam­breel en ’n lek­ker strand­sak.

Idees Stik - - Inhoyd - pro­jek­te KEVIN SWARTS en KA­REN ADENDORFF

Maak jou son­skyn­dae nog mooier met 'n vro­li­ke son­sam­breel en lek­ker strand­sak

S­trand­sam­breel

Wie het ge­sê mooi moet by die huis bly wan­neer jy koers kies s­trand toe? Ge­bruik die raam­werk van ’n ou sam­breel om jou stem­pel selfs op die s­trand te gaan af­druk.

So maak jy

1 Ver­wy­der die oor­trek­sel van die sam­breel. Meet een van die pa­ne­le van die oor­trek­sel en te­ken ’n pa­troon op pa­pier. Tel 1,5 cm­naat­toe­la­tings by en ’n 3 cm-soom­toe­la­ting aan die on­der­rand van el­ke pa­neel. Ge­bruik die pa­troon om te be­re­ken hoe­veel ma­te­ri­aal vir die nu­we oor­trek­sel no­dig is.

2 Knip die pa­ne­le uit die ma­te­ri­aal met die pa­pier­pa­troon as jou pa­troon. Speld en stik die pa­ne­le aan me­kaar met die reg­te kan­te teen me­kaar. Pars en stik ’n 1,5 cm-breë dub­bel­ge­vou­de soom aan die bui­te­rand van die oor­trek­sel in. Speld en stik laas­tens die frai­ing­ga­lon aan die reg­te kant van die oor­trek­sel al met die bui­te­rand langs.

3 Tor­ring die plas­tiek­stop­pers van die spe­ke aan die oor­spronk­li­ke oor­trek­sel los en werk dit in po­si­sie vas aan die nu­we oor­trek­sel. Trek die oor­trek­sel oor die raam­werk van die sam­breel en werk die naat­toe­la­ting van el­ke pa­neel met die hand aan die oor­een­stem­men­de speek vas, half­pad on­der­toe in die leng­te af.

Al­les-saam­dra-sak

Die s­trand is net nie die­self­de son­der ’n goeie boek, ’n bot­tel son­skerm en ’n bui­sie lip­glans nie. Maak ’n sak wat by jou sam­breel pas en hier­die en nog meer kan dra.

MOEI­LIK­HEIDS­GRAAD: Ge­mid­deld

TYD: 1 dag

Groot­te Die vol­tooi­de sak is 48 x 38 cm.

So knip jy uit

1 Knip die vol­gen­de uit die ge­blom­de ma­te­ri­aal: twee stuk­ke van 50 x 40 cm; twee stuk­ke van 60 x 50 cm; en een s­trook van 5 x 62 cm (blom).

2 Knip uit die ge­r­ui­te ma­te­ri­aal: een stuk van 50 x 79 cm; en vyf stro­ke van 53 x 5 cm.

3 Knip uit die fyn blom­ma­te­ri­aal: twee stuk­ke van 50 x 32 cm; een sak­kie van 20 x 16 cm; twee lus­sies van 8 x 2,5 cm; en vyf stro­ke van 53 x 5 cm.

4 Knip die wat­teer­sel: een stuk van 80 x 50 cm.

So maak jy

1 Hoof­sak Stik die naat aan die on­der­kant (die lan­ger sy) van die ge­blom­de ma­te­ri­aal­pan­te met die reg­te kan­te teen me­kaar. Pars tel­kens die na­te.

2 Plaas die wat­teer­sel op die ver­keer­de kant van die ge­r­ui­te ma­te­ri­aal, vou dit oor­langs saam en stik die syn­a­te toe.

3 Stik die hoe­ke vol­gens die di­a­gram op blad­sy 81 om die ba­sis te vorm.

4 Vou die ge­blom­de ma­te­ri­aal ook oor­langs en stik die syn­a­te toe. Stik die hoe­ke ook om die ba­sis te vorm.

5 Plaas die blom­ma­te­ri­aal-sak in die ge­r­ui­te sak met die reg­te kan­te teen me­kaar en stik dit aan die bo­rand vas, maar laat ’n o­pe­ning van so­wat 8 cm. Dop die he­le sak om deur die o­pe­ning. Druk die blom­sak te­rug in die ge­r­ui­te sak en stik ’n bos­tik­sel al om die bo­rand.

6 Bui­ten­ste sak Vou al­bei pan­te oor­langs en stik die syn­a­te toe. Stik die hoe­ke om die ba­sis te vorm. Dop die een sak om en plaas die an­der sak in die om­ge­dop­te sak met die reg­te kan­te teen me­kaar. Stik dit aan die bo­rand vas, maar laat ’n o­pe­ning van 8 cm. Dop dit om deur die o­pe­ning. Druk die een sak in die an­der sak en stik ’n bos­tik­sel al om die bo­rand.

7 Plaas die ge­r­ui­te sak in die bui­te­sak en speld dit vas.

8 Stik die stro­ke ge­r­ui­te ma­te­ri­aal aan me­kaar as­ook die fyn blom­ma­te­ri­aal­stro­ke so­dat jy een lang band van elk het. Stik dan die ban­de van ge­r­ui­te en fyn blom­ma­te­ri­aal aan me­kaar met die reg­te kan­te teen me­kaar, en dop dit om. Vou ’n soom­pie in die oop pun­te en werk dit aan me­kaar so­dat die band ’n sir­kel vorm. Merk die twee helf­tes.

9 Steek die band aan die sak vas en stik dit deur al­bei lae.

10 Bin­ne­ste sak Stik ’n soom­pie aan die bo­kant van die klein bin­ne­sak­kie, vou soom­pies aan die sy­kan­te en on­der­kant in en stik dit aan die een kant van die een gro­ter bin­ne­sak­stuk vas. Vou die lus­sies oor­langs met die reg­te kan­te teen me­kaar, stik dit vas en dop dit om.

11 Vou elk van die twee gro­ter bin­ne­sak­stuk­ke oor­langs met die reg­te kan­te teen me­kaar en stik die syn­a­te toe. Dop die een sak om en plaas dit in die an­der sak met die reg­te kan­te teen me­kaar. Speld die lus­sies tus­sen die twee lae vas so­dat die ra­fel­ran­de ge­lyk is en die lus­sies af­waarts wys. Stik al om die bo­rand en stik die lus­sies vas, maar laat ’n o­pe­ning vir om­dop. Dop dit om. Plaas die een sak in die an­der sak en ein­dig met ’n bos­tik­sel al om die bo­rand. Werk die twee k­no­pe aan die bin­ne­kant van die sak vas in oor­een­stem­ming met die lus­sies.

12 Blom Werk ’n soom­pie aan drie sye van die s­trook. Kap die on­der­kant om en ryg dit in. Draai die in­ge­ryg­de s­trook in die rond­te en werk dit vas soos jy draai. Werk die blom vas. Trek die knoop met ge­r­ui­te ma­te­ri­aal oor en werk dit in die mid­del van die blom vas.

WENK Ver­wys na die pa­troon­de­le wan­neer jy die stik­werk doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.