KUSOLWA ABAHOLI NGOQHEKEKO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - LUCKY CAIN

UMXHUMANISI we-african National Congress (ANC) Kwazulu-natal, umnu Sihle Zikalala, uthi kunabaholi abathile abadala uqhekeko kwi-anc, ngezinkulumo zabo emphakathini, angabadalulanga ngamagama.

Uveze lokhu ngesikhathi ekhuluma nabezindaba ngemuva kokubhuntsha kwengqungquthela yesifundazwe YE-ANC izolo ngoMgqibelo, ongoye ngasempangeni. Umnu Zikalala uthi laba baholi akhuluma ngabo basesigungwini esiphezulu SE-ANC. Uqhube wathi labo baholi bahlangana ngasese namaqeqebana eqembu, baphehle udweshu okuyilona oludala uqhekeko.

Umnu Zikalala uqale ngokuxolisa kwi-anc nakusihlalo waleli qembu kuzwelonke umnu Gwede Mantashe ogcine engayithulanga inkulumo yakhe yosuku ngolwesihlanu ngenxa yokupha-zansiswa yizithunywa kule ngqungquthela. Bekucaca nje ukuthi izithunywa bezingafuni nokuyizwa indaba kamnu Mantashe, kwala noma zikhuzwa kwanhlanga zimuka nomoya.

Umnu Zikalala uthi okwenzeke ngolwesihlanu yisimo esingesihle abasigxekayo njengeqembu. Umnu Mike Mabuyakhulu ose- buholini besikhashana baleli qembu esifundazweni, naye ophazanyisiwe, uthi uyakuqonda okwenzeke kuyena - kudalwe wukuthi izithunywa bezisashaqekile ngesinqumo senkantolo sokuyichitha le ngqungquthela.

Umnu Zikalala uveze ukuthi bazozama ukulungisa izinkinga ezikhona ngaphakathi eqenjini ukuze bakwazi ukwenza le ngqungquthela emasontweni ayisithupha ezayo. Utshele abezindaba ukuthi kubalulekile ukuba ingqungquthela yokukhetha ubuholi yenziwe ngaphambi kokhetho lukahulumeni kazwelonke ngonyaka kwayo.

Uphinde waveza nokuthi kusasa ngomsombuluko bazofaka amaphepha enkantolo, okuphikisa isinqumo sayo sokuchitha le ngqungquthela ngomzuzu wokugcina njengoba kukhona abaye enkantolo bafaka isicelo sokuba ichithwe.

BEZINGAMFUNI NHLOBO IZITHUNYWA UMANTASHE

Ngesikhathi iqala ingqungquthela ngolwesihlanu umnu Mabuyakhulu uhhahhanyezwe kanzima yizithunywa ebezingafuni athule inkulumo.

Kwale ngisho ethi “Amandla” kodwa izithunywa zamushaya indiva, zifuna ukulalela umnu Zikalala.

Umnu Mabuyakhulu ugcine ehoxa kwasukuma umnu Zikalala. Ngesikhathi kukhuluma umnu Zikalala zimnikile indawo yakhe zamhlonipha waze wayiphothula inkulumo yakhe. Isimo sishube kakhulu ngesikhathi esethula umnu Mantashe ukuba ethule inkulumo yosuku. Zale ukhasha ukumlalela, zaqala ingoma ebinezinhlamvu ezithi “Wenzeni uzuma”.

Umnu Mantashe uqale wacula nazo kodwa sekumele aqale inkulumo yakhe azamnika nelincane ithuba lokuba abingelele.

Kwale ngisho sekungenelela umnu Zikalala ezama ukuzithulisa. Okuqaphelekile wukuthi uma kungenelela umnu Zikalala izithunywa bezehlela ngezansi, zimhloniphe, kodwa uma esenikeza umnu Mantashe bekusuka omkhulu umsindo, umculo uqhume phezulu.

Kugcine kuphoqa ukuthi angabe esayithula inkulumo yakhe. Kube sekuvulwa inkundla yokuthi izithunywa zibuze imibuzo noma zethule iziphakamiso. Ngaphambi kwalokho umnu Zikalala uyalele ukuba zikhishelwe ngaphandle izintatheli. lucky.cain@ilanganews.co.za

ISITHOMBE NGU: LUCKY CAIN

IZITHUNYWA ebezihambele ingqungquthela yakwazulu-natal ye-african National Congress, ongoye, empangeni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.