HLUKANANI NONASTY C

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu - AKUKHONA UKUDLA UKOTINI LOKHU WADLA PENNY PENNY THANDI ZONDI

SHIIIII, nithini! Nithi unasty C noromeo banjani? Hhay bo, angizwa njalo - uromeo nonasty C nithi benzeni, kuphi?

Bra Romeo nawe Nasty C ngicela ningifonele tu, ningixoxele ukuthi kuthiwa nenzeni - ngiyazi baniqambela amanga.

Anyway, noma kuthiwake baqinisile, pho yindaba kabani? Siphila ezweni elikhululekile vele... Thixoh wasegeorge Koch! Ngiyayesaba isocial

media! SENGIQALA ukukhathazeka manje ngendaba kaking Kotini, uriky Rick. Le ndaba yakhe yokudla ukotini engathi isithanda ukuphuma esandleni manje. Brothaz, sengathi awusawudli ngendlela efanele ukotini kodwa usuyawuphanga. Ngisashaqekile namanje ngomhlola obuwugqoke kumasaMA! Ngabe le nto obuyigqoyikile nayo uyibiza ngokudla ukotini?

Khohlwa babazi, akukhona neze ukudla ukotini lokhuya, ungafa fi! Empilweni yami yonke bengiqala ukubona umuntu ogqoke umsangano onje.

Ngiyamangala ngoba phela wena unomfazi - ngiyazibuza nje ukuthi usakuthanda ngempela noma ukwenza isilima!

Ukube uyakuthanda ubengeke akuyeke uphume endlini unjeya. Ithi ngikuyale boy - thola i- stylist, esizokubuyisa emgqeni. HE he he, ngathi sengiyabona nje lo baba onegoda esengusihlalo WE-ANC, elimpopo, lol... Cha shame ngiyakuthanda kodwa bro Penny Penny ngoba awuzibeki phansi, uyazifaka ezintweni.

Kwala noma ongqesta sebekuhleka kodwa awupheli moya. Ibambe lapho. Ngiyathemba ukuthi abantu bazokuvotela ukuba ube ngushihlalo.

Umzala unethemba lokuthi njengoba ufuna lesi sikhundla nje awenzeli ukuzithuthukisa wena ukuze uthole imali yokuthenga i- styling gel sokugcoba igoda kodwa wenzela ukuthuthukisa umphakathi.

Ngathi ngiyakubona ususesikhundleni esiphezulu kanje

- ungavele ugqoke igolide uqobo lwalo, kwazise uyazithanda izingubo ezicwebezelayo.

Papa Penny Ahee!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.