Ucele uqinise idolo uyise kasenzo

Ilanga langeSonto - - Izindaba - MFANAFUTHI NDLOVU

UNGQONGQOSHE Wezamaphoyisa wakuleli, umnu Bheki Cele, ( osesithombeni) uqinise idolo umndeni kasenzo Meyiwa ememezela ukuthi sekuntwela ezansi ngophenyo ngokufa kwalo nozinti njengoba seliqiniswe kakhulu ithimba eliphenya ngokudutshulwa kwakhe abulawe.

Usenzo udutshulwe wafa ngoMfumfu (October) wango-2014 ehleli evosloorus, egoli, emzini wakubo wentombi yakhe engumculi, ukelly Khumalo, abanengane naye.

Ekhuluma emidlalweni yokuhlonipha lo nozinti ebiyizolo ngomgqibelo, eking Zwelithini Stadium, emlazi, umnu Cele uthe ubheke ukuba lolu daba luxazululeke maduzane njengoba sekunababhekene nalo ngqo, ukuthungatha ababulali ubusuku nemini.

“Engikujahe kakhulu wukuba kubanjwe ababulali, baboshwe. Kangikhathali ukuthi lolu daba luthatha isikhathi eside noma esifushane ukuba luphetheke, kodwa engikudingayo yizimpendulo nje qha, ukuze sivaleke isahluko salolu daba.

"Nginxusa umphakathi ukuba ungasijahi ukuze senze umsebenzi (wokuphenya) ngendlela egculisayo,” kusho umnu Cele.

Uyise kasenzo, umnu Sam Meyiwa, uzwakalise injabulo ngokuhlelwa kwale midlalo kanjalo nokuhanjelwa kwayo ngumnu Cele. Nokho ukhale kakhulu ngokungaphumi kwemali yokufa kwendodana yakhe.

Uthi izingane zikasenzo seziphila ngemali yakhe engatheni yempesheni. “Sengizoke ngilale ubuthongo sengazi ukuthi igama likasenzo ngeke licishe njengoba sekusungulwe nale midlalo yokumhlonipha,” kusho umnu Meyiwa.

Umnu Meyiwa ubuye wadalula ukuthi usezinhlelweni zokuqedela umuzi kasenzo ashona ewakha e-adams Mission eningizimu yeTheku, okubikwa ukuthi ubusuphenduke umhhume wabaphangi. Uthi usekhulumile nenkosi yendawo ngezinhlelo zokuqedela lo muzi.

Le midlalo icishe yanyomfeka ngesikhathi abadlali ababeyibambe nosenzo begoloza ukudlala, bekhala ngokunganikwa imali yokubamba iqhaza. Nokho le nkinga igcine ixazululekile, imidlalo yaqhubeka. Inhloso yale midlalo wukuqoqa imali yokusiza umndeni kasenzo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.