"USHIYA UHLELO LUSEPHAKATHI"

Ilanga langeSonto - - Izindaba - SANDILE MAKHOBA NOTHANDI ZONDI

KUPHAZAMISEKA uhlelo ngokuba matasa komlingisi wozalo emsakazweni ivuma FM.

Udawn Thandeka King, olingisa indawo kalindiwe Xulu, uyingxenye yethimba lohlelo olubizwa ngegood To Go Breakfast oluholwa wuqweqwe lomsakazi, umakhosi Khoza, ngokubambisana nogabriel Sithole.

Phambilini ivuma FM yamemezela ukuthi lo mlingisi usezoba yingxenye yalo msakazo ngokugcwele. Muva nje lo mlingisi usenokushiya uhlelo lungakapheli kwesinye isikhathi angafiki.

Umthombo WELANGA

Langesonto osondelene kakhulu nalo msakazo, uthi kuthi uhlelo lusaqhubeka bese kufona umshayeli kaDawn ethi usengaphandle, makaphume.

Ngokusho komthombo lo mlingisi uxinwe kakhulu wumsebenzi wokuqopha kuzalo nakwilock Down.

Umphathi wezi

Nhlelo kulo msakazo, upatrick Bogatsu ukuqinisekisile ukuthi lo mlingisi uxinekile njengoba ngesonto eledlule ubengekho ebanjelwe nguzukiswa "Zookey Zarling" Vutela.

“Kuyiqiniso elimsulwa ukuthi unokubuye ashiye uhlelo aphuthume ukuyolingisa, kodwa njengamanje sisezingxoxweni nabaphathi bozalo ukuthi athole isikhathi esanele,” kuchaza ubogatsu.

Uthi kusasa (Msombuluko) uzozwakala emsakazweni udawn King, wakuqinisekisa nokuthi ubanjelwe nguZookey okwesikhashana.

Ngokusho komthombo, kasikho isidingo salo mlingisi ngoba uzookey umsebenzi uyawenza futhi unesikhathi sawo.

“Inkinga nje wukuthi udawn kukhona omunye wabaphathi ongumlandeli wakhe omkhulu manje usebenzisa umsakazo ukufeza izinhloso zakhe.

"Sisekuzo izinkinga ezibhekene nalesi siteshi, kuvela ezithi angase azithole eselusa amathole umsakazi wakulesi siteshi, unanda “Fresh Prince of Radio” Dlangamandla.

Lo msakazi onohlelo olubizwa ngesunday Gospel Show, olusanda kuhlomula indondo kumaliberty Radio Awards, kubikwa ukuthi akadeleli uqhuba intwala ngewisa.

Ngokomthombo we

LANGA Langesonto, kuthiwa sekunezikhawu eziningi lo msakazi engezi ukuzokwethula uhlelo lwakhe. Kwesinye isikhathi uma ethunywe yisiteshi ukuba ayovela ndawana thizeni, akaphumeleli.

Lokhu sekuze kwadala ukuba kufakwe ulucky Sefatsa ohlelweni lwakhe.

Ufresh Prince of Radio uvele wahleka uma ebuzwa ngalezi zinsolo. “Angikwazi lokhu okhuluma ngakho futhi angikwazi nokuba ngizivikele entweni engingayazi. Kulo msebenzi wethu kuyenzeka ungabikhona estudiyo kube khona ozokubambela, akusiyo into entsha leyo,” kuchaza yena. Ubogatsu ebuzwa ngalolu daba uthe lo msakazi usathathe ikhefu. makhoba@ilanganews.co.za tzondi@ilanganews. co.za

ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA

UDAWN King osengumsakazi kwivuma FM abuye abe kuzalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.