USENENKAMPANI YAMACIKO U-EDMUND

Ilanga langeSonto - - Izindaba - LUCKY CAIN

ISIPHOQELEKE ukuba ivule inkampani yokumaketha nokuphatha amaciko inkakha kwezokuqeqesha abalingisi beshashalazi nakumabonakude umnu Edmund Mhlongo.

Umnu Mhlongo ongumsunguli wendawo yokuqeqesha amaciko ikhaya MultiArts Centre Kwamashu uthi ngenxa yengcindezi abeyifakwa ngamaciko awaqeqeshile asebonakala kumabonakude ugcine ephoqeleka ukuba avule le nkampani ayibiza nge-artist Pro ukuze akwazi ukuphatha futhi amakethe umsebenzi wawo.

Uthi Phambilini ubeqeqesha amaciko bese eyawayekela azimele ngokuzitholela imisebenzi.

“Amanye amaciko engiwaqeqeshile asebonakala kumabonakude afakwe yimina ngiwasiza, ngingabheke lutho.

Uma kwenzeka ephelelwa yimisebenzi abesezibonela amanye agcine esengikhalela efuna ngiqhubeke nokuwatholela imisebenzi,” kusho umnu Mhlongo oshade nesilomo somlingisi wegenerations: The Legacy ubrenda Mhlongo odlala indawo kamam Nandi Mabaso.

Uthi uma esezimele amaciko kwesinye isikhathi abhekana nezingqinamba ezahlukene ngakho inkampani yakhe izokwazi ukuba wusizo kuwona. “Kubuhlungu ukubona ithalente olivundululile lishabalala ngenxa yokwehluleka nokumelana nezinselelo zalo mkha- kha," kusho yena

Umnu Mhlongo usekhiqize inqwaba yamaciko ikakhulukazi kwezokulingisa kumabonakude kwazise amanye awo ayabonakala emidlalweni okubalwa kuyo Isibaya, Uzalo, Imbewu, Skeem Saam, Generations The Legacy neminye.

Uthi okwamanje ngeke akwazi ukudalula amagama amaciko azoba ngaphansi kwenkampani yakhe kodwa izoqala ukusebenza ngokusemthethweni ekuqaleni konyaka ozayo.

Uthi okuzokwehluka ngayo wukuthi uzosebenzisa ubudlelwano anabo namazwe aphesheya kwezilwandle ukuxhumanisa abalingisi bakhe kwazise abanye balabo abakhiqizile bazinze phesheya ngenxa yokuthi balingisa emidlalweni yethe Lion King.

UMNU Edmund Mhlongo oyinkakha kwezokukhiqiza amaciko ozinze ekhaya Multi-art Centre, Kwamashu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.