SCANDAL!

Mon-fri, e.tv @ 19:30

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

KUNOTHILE ocabanga ukuthi ubufihlile ubufakazi bokubulala othile kodwa kakunjalo. Impilo yothile isengcupheni, kumele athathe isinyathelo sokuyiphucula. Owesifazane osemncane ocwile ezikweletini wenza imigomo ethile emndenini wakhe. Undumiso uzithola esayidini elingalungile likamashonisa kodwa-ke akusiye owenze leso sikweletu. Izinhlelo zikalindiwe zematric Farewell kaziqali kahle. Ulindiwe akalwemukeli usizo alunikwayo. Umama katimothy uhlela ukuvakasha kanti utimothy akazimisele ngokumphoxa futhi. Undumiso unikwa isikhathi esikaliwe sokuba enze okunzima.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.