IZIMEMEZELO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - COVENANT FELLOWSHIP CHURCH INTERNATIONAL (CFCI) THE NEW MISSION JERUSALEM CHURCH IN ZION OF SOUTHERN AFRICA ST MONICA ANGLICAN CHURCH KWAZISWA NGENKONZO ENKULU YASECHIBINI

IBANDLA icovenant Fellowship Church International (CFCI) ethekwini izokube inendumezulu yengqungquthela ezokube ihambisana ne-gala Dinner E-ICC, ethekwini, kusukela mhla ka-27 kumandulo (September) ize iphele mhla ka-30 kwephezulu.

Le nngqungquthela ihlala yenziwa minyaka yonke kanti ibizwa ngevessel of Honour. Ivamise ukuheha izinkulungwane zabazalwane abasuke bephuma ezindaweni ezahlukene kuleli nasemazweni angomakhelwane.

Ngonyaka odlule kwaze kwashoda amatafula ngosuku lwegala Dinner. Kulokhu abahleli bayo abaholwa ngunkk Deli Ntombela bathi izinto sezimi ngomumo.

Kumenywa bonke abazalwane nabamanye amabandla ukuyihambela. Abazokube bephaka izwi ngumphostoli Collins Dhlomo nowakwakhe umphrofethikazi unkk Nomusa Dhlomo, ubishop Mosa Sono wodumo lwasesoweto, udokotela Pearl Kupe nobishop Basil Tryon. Amathikithi aseyatholakala ku-webtickets nasezitolo zakwaPick@pay.

KWAZISWA bonke abazalwane baleli bandla ukuthi ist Monica Parish kwamqhedlane enquthu lizokube linenkonzo yokuvulwa kwendlu yalo mhla ka-15 September 2018. Ngemininingwane shayela kule nombolo: 081 798 2161. IREFORMED St John’s Apostolic Faith Mission eseketheni laseMthwalume ngaphansi kukabishop Philip Zakhele Khwela noLady-bishop Khwela, yazisa ngenkonzo enkulu ezokuba ngempelasonto yomhla ka-29-30 kwephezulu ebangibizo, emthwalume.

Le nkonzo izovulwa ngomsombuluko womhla ka-24 kwephezulu. Kule nkonzo kulindeleke amakholwa aphuma ezindaweni eza-

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.