IQOMA IZE IQULEKE INTOMBI YAMI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

PASTOR: Nginenkinga nomuntu wesifazane engithandana naye. Unenkinga yobufebe obunzima. Sengicabanga ukumenza kabi kabi. Kumanje nje ngizwile ukuthi usendodeni angayazi ethekwini.

Le ndoda akuyona wayitholelwa yindoda kamngani wakhe, akazi nokuthi ngiyakwazi lokho. Usanda kuthi ucela ngimnike izimpahla zakhe ezisendlini yami. Sengicabanga ukumenza doti uma esezolanda lezi zimpahla. Ngisize baba.

IMPENDULO: Kuyathokozisa ukuthi usenonembeza ophilayo, uyazibona ukuthi lokhu ocabanga ukukwenza kuphambene nomthetho. Ngithi yibambe laphoke, ukhulume naye, umbonise njengoba wonke umuntu ophilayo enamaphutha.

Umuntu wakho usahlaselwe yidimoni okungenzeka ukuthi uma umncenga, umbonisa, izinto zizobuyela esimeni esihle. Ukubulala umuntu noma ukumlimaza kuphambene nomthetho nanesiko uqobo. Sicela wehlise umoya ngeke uzisole. Nxa kwehluleka sewumbonisile, vele wehlukane naye.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.