NGITHUKWA NGOZIBIZA NGENTOMBI YESOKA LAMI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

PASTOR: Ngingowesifazane oneminyaka engu-28 ubudala. Nginomuntu esengithandane naye iminyaka emithathu, uma ngifuna ukuvakasha kubo akathandi, ulokhu ethi sizokuya kodwa sigcine singayanga.

Empeleni kangisamqondi manje. Kulezi zinsuku ngihlangabezane nenkinga yokwethukwa yintombi ethe ithandana naye, yangitshela ukuthi uthe mina ngiyabanda futhi angigezi.

Ithe namakhadi emali ahlala kuyona, ngeke ngithole lutho endodeni, manje angazi kumele ngenzenjani ngoba indoda iyaphika.

IMPENDULO: wami usho nokusho ukuthi ngiyisilima, angiyinto yalutho. Sengize ngifise ukuhamba ngingaziwa nokuthi ngashonaphi. Nokho ngibuye ngicabange izingane zami ukuthi zizokuba yini. Ngicela ungisize baba.

IMPENDULO: menza inkosikazi, ngimlobole. Ngiqhubeke naye yini noma ngimyeke.

IMPENDULO: Makube kuyona intokazi ukuthi ifuna ukushada nobani phakathi kwenu. Kumele uyibuze ukuthi yona ikhetha bani kulesi sithembu sayo.

Uma isishilo usunganquma ukuthi wenzenjani. Akufanele ukuba uhambe uyolobola umuntu kanti akakufuni bese uyazisola ekugcineni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.