ENGIMTHANDAYO USELOTSHOLWA NGUYISE WENGANE YAKHE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

Yiba nokuhlakanipha dadewethu, wazi ukuthi izimbangi zakho ngeke ziphumule zingakakuqumbi phansi, zikukhiphe kule ndoda.

Okwesibili, ungajwayeli ukulalela izinto ozitshelwa ngabantu ngomuntu othandana naye ngoba uzolahlekelwa ngokukhona ngokungekho. Kholwa ngamazwi omuntu othandana naye ubheke yena, ukhohlwe yizimfamona. PASTOR: Ngingowesilisa, ngithandana nowesifazane oneminyaka engu-25 kanti nami nginengu-25. Sesineminyaka engu-7 sithandana, inkinga wukuthi unengane kanti uyise wayo uselethe amalobolo ufuna ukumshada.

Manje uthi akamthandi ekubeni mina ngiyamthanda ngifuna uku-

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.