WAKHA MBATHA

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

kuyizilimi lu futhi hongo eyeingi msakazo kodwa si siteshi ufinyelela zimbili. itha ingqisakazo tsha zonke a. uze wathi helela nhlelo ezigi njengoezihanje-

anganisa alaleli a yabala-

e ukuqagoba abangene ha nakukuthi i. abalaleli ion kwaba-

cishe ube sesimeni esingasifanisa nesegagasi FM yivuma FM nakuba kunezingxenye eziningi engafinyeleli kuzona EKZN.

Kubuyise ithemba nje ukuthi kulokhu senyukile isibalo sisuka ku-188 000 safinyelela ku-239 000. Khona sesingasho ukuthi uyezwakala umehluko uma uqhathanisa naphambilini njengoba sekune- uniform yomculo nendlela yokwethula izinhlelo okufaka phakathi nezezingxoxo.

Kakusafani nalapho yilowo nalowo msakazi ebezidonsela abheke le nomunye abheke le. Kuzokhumbuleka ukuthi abaphathi balo msakazo, upearl Sokhulu, ongumphathi wesiteshi, nopatrick Bogatsu ongumphathi wezinhlelo, basebenzile ndawonye phambilini ukuthuthukisa igagasi FM.

Masethembe nje ukuthi lolu shintsho seluwukuqala kokukhanya kwivuma FM. Singayithokozela kakhulu neyakho imibono ngakho konke okuthinta ezemisakazo kule email engezansi nasezinkundleni zokuxhumana okutholakala kuzona umbhali. Instagram: @zowakha Facebook: Zowakha Mbatha

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.