ITHEMBA NGAMATHUBA OMSEBENZI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO

KULOBIZA inhlansi yethemba mayelana nenkinga ebhekene neningizimu Afrika yokusweleka kwemisebenzi, ngemuva kwengqungquthela yabatshalizimali ebisegoli, ephothulwe ngolwesihlanu.

Le ngqungquthela, ebisesandton Convention Centre, beyethanyelwe ngabatshalizimali ababalelwa ngaphezu kuka-1000.

Ukuhlelwa kwale ngqungquthela kuhambisana nemizamo kahulumeni wakuleli yokunxenxa abatshalizimali, okubandakanya kubo nabasemazweni angaphandle, ukuba batshale izimali kuleli ukuze kuzodaleka amathuba emisebenzi, kuthuthuke nomnotho wezwe ontengantengayo.

Umengameli wezwe, umnu Cyril Ramaphosa, uthe le ngqungquthela ibe yimpumelelo enkulu ezohlomulisa abantu ngokusunguleka kwenqwaba yamathuba omsebenzi.

Ngasekupheleni kwale ngqungquthela umnu Ramaphosa umemezele utshalomali oseluhlanganisiwe lukaR290 billion oluzofakwa yizinkampani ezahlukene okubalwa kuzo i-anglo American, Vodacom nebrics Development Bank, eminyakeni ewu-5 kuya kwewu-10 ezayo.

Ngaphezu kwalokhu uveze ukuthi kunotshalomali lwesamba esiwu-r400 billion, amazwe angaphandle azibophezele ukululetha eningizimu Afrika.

editor@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.