UMYENI WAMI UYAJOLA

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGINENKINGA umyeni wami uyajola kanti nomamezala uyamvuna aze avakashele intombi yakhe aze athi kungcono indodana yakhe ukuba ithathe yona ngoba inakho konke, iyasebenza mina ngiyisiqalekiso empilweni yendodana yakhe kodwa angikaze ngimone ngalutho.

IMPENDULO: Udaba lwakho lungishiya nombuzo othi kungani umamezala wakho engakufuni, aze akubize ngesiqalekiso empilweni yendodana yakhe.

Ngiyakuzwa ukuthi uthi awukaze umone ngalutho, kungenzeka ukuba uqinisile ngalokho. Kodwa futhi kungenzeka ukuba kukhona into owamona ngayo wangabona wena ukuthi umnyathelile.

Engingakutshela khona nje ukuthi akufanele ugxile kumamezala wakho kodwa umuntu okufanele ubhekane naye ngumyeni wakho. Kufanele umqonde ukhulume naye kahle, umbuze ukuthi uzimisele ngani.

Uma ezimisele ngesithembu kumele akutshele, uma futhi engasakuthandi kufanele akutshele. Sekuyoba kuwe-ke ukuthi ukwamukela kanjani akutshela khona bese uqhubeka nempilo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.