EZAMAFILIMU:

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA

FIRST MAN UMQONDISI: Damien Chazelle ABADLALI ABAPHAMBILI: Ryan Gosling (Neil Armstrong), Claire Foy (Janet Shearon), Corey Stoll (Buzz Aldrin), Kyle Chandler (Deke Slayton), Jason Clarke (Ed White), Pablo Schreiber (Jim Lovell), Brian di'arcy James (Joseph A. Walker), Lukas Haas (Michael Collins) UHLOBO: Biopic/ Drama/ History IMINYAKA: 13L UMHLAZIYI: Zowakha Mbatha

ASIQALE kwelokuthi uma uyobuka le ngqayi kumele uzilungiselele ngokuyohlala isikhathi esithe xaxa kwesejwayelekile e- cinema - yinde bo!

Uneil yiqhawe elaziwa umhlaba wonke eliqophe umlando ngokuba ngowokuqala ukunyathela enyangeni nakuba kubuye kungabe kusavezwa ukuthi wayengeyedwa kufikwa lapho. Okugqamiswayo wukuthi nguye owabeka khona kuqala unyawo.

Uzakwabo ubuzz abebenaye kulowo mshini oye enyangeni ngo-1969 nogcine ubizwa ngeApollo 11 Mission ube ngowesibili ukubeka unyawo. Baningi abafile emizamweni eyenziwe ngaphambi kwalo obe yimpumelelo.

Ifilimu iqala uneil esebenzela inkampani yamabhanoyi, kunguye owahlolayo ukuthi akulungele yini ukundiza. Kuba nokuningi nje okungamashwa okumehlelayo njengokugulelwa yindodakazi yakhe ukaren ize idlule emhlabeni.

Umkakhe ujanet uyinsika yakhe nakuba kunezikhathi eziningi agcina esemngabaza kuzo.

Abaphathi bakhe bavumelana ngokuba angabe esandiza kuze kube kudlula lezi zigigaba ababona zimdida ingqondo. Yingaleso sikhathi-ke lapho efaka khona isicelo sokuba yingxenye yeproject Gemini yama- astronaut ENASA, nathathwa kuyo baze bathuthele ehouston nendodana yabo urick (bengakabi nayo eye- sibili).

Kukho konke okwenzekayo, kunombango wamazwe wokuthi ngobani abayokwazi ukukwenza kuqala lokhu.

Nakuba izothokozelwa kakhulu ngabathanda isayensi kodwa nomuntu nje ozithandela amafilimu angayithokozela njengoba inezimo eziningi ezithinta impilo.

Kunezikhathi lapho kuba nongabazane lokuphumelela kulokho abazama ukukwenza. Kunezikhathi futhi lapho kuba nongabazane ngobungani nobudlelwano emindenini yabo.

Nasekubuyeni kwabo enyangeni kuba nongabazane lokuthi kazi impilo isayobuyela na kweyayiyikho phambilini njengoba kumele bangahlangani nabanye abantu kuze kube nesiqiniseko sokuthi kababuyanga nazifo ezingenakulapheka laphaya enyangeni.

Ingene ngolwesihlanu e- cinema.

zowakha@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.