ASIFUNDENI EMAPHUTHENI ABANYE

Ilanga langeSonto - - Imibono -

MHLELI, ngithi mangiphawule ngodaba lwabantu besifazane abaqolwa ngoBen 10 bakwamanye amazwe.

Okokuqala nje, nginombuzo wokuthi kanti yini thina bantu bakuleli zwe sadlala abantu bakwamanye amazwe ezweni lethu.

Abantu bakithi ake baphaphame. Kuyamangaza ukuthi lo muntu oqoliwe, onguthisha, ubengaboni yini ukuthi uyaqolwa.

Okwesibili, okuxakayo ukuthi imali ingenaphi othandweni.

Mhlawumbe nohulumeni kumele azame indlela yokweluleka izisebenzi ngokusetshenziswa kwemali yempesheni yazo, abantu bengadlali izigilamkhuba ezibalutha ngothando olungekho.

Khona wake wezwaphi kuthiwa imali iyathandazelwa ukuze yande, kanti kuthwelwe yini lapha? Ayiqali into efuze lena ukwenzeka - kungani abantu bengafundi emaphutheni abanye? Anikwazi ukushaywa yinduku eyodwa nonke, kanti akusavikwa yini?

Ngiyazwelana nalabo abayizisulu zalezi zigilamkhuba kodwa kodwa asifundeni emaphutheni ukuze siwagweme esikhathini esizayo.

Sabelo Cele Kwap EMLAZI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.