ISIPHETHO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

Kukho konke osekushiwo, kubonakala lingekho ikhambi eledlula ukugxilisa umqondo (focus) komfundi kulokho akuyele esikoleni - ukufunda.

Ukusebenzisa isikhathi sokufunda ngendlela efanele yikho okuyisihluthulelo esikuvulela amasango empumelelo kwezemfundo.

Lokhu kuyayinqoba inkinga yokunqwabelana komsebenzi umfundi agcine engasazi ukuthi uzoqalaphi agcine kuphi.

Yingakho uke ubone umfundi ovela esikoleni esisendaweni yabadla imbuya ngothi kodwa aphumelele adlule labo abebenamathuba angcono kodwa balibala wukuganga.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.