Imfezi ikhuza abadla imali yabalandeli

Idube imicimbi yama-award, yaphihliza izindondo ngewisa

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA zowakha@ilanganews.co.za

“L IBE lincane kakhulu leliya wisa engilisebenzise ukuphahlaza lezi zinto (izindondo zomculo) ezingenamsebenzi walutho. Kodwa eyamasatma iyohamba isinda ngoba usisi ubengekho nesikhiye sasendlini ebihleli kuyo.

"Yona ngiyoqala ngiyihhudle ematsheni bese ngiyiphahlaza edwaleni uma sengiphindela ekhaya.”

Lawa ngamazwi kaphumlani “Imfezi Emnyama” Khumalo wasenquthu, ongumculi kamasikandi, obonakale ephahlaza ngesagila izindondo aziwine emincintiswaneni ehlukene yomculo.

Lezi zindondo aziphihlizile ngayinqobe kumantshontsho Kamasikandi Awards asungulwe ngumlamuli Nxele nayithole kumasouth African Volunteer Awards (SAVA) asungulwe ngodkt Bhekisisa Ngcobo eminyakeni embalwa edlule.

Uthi eyamasatma uyibeke umkhusu njengoba ayithola emkhakheni webest Male ehlula nentandokazi kamasikandi umtshengiseni "Indidane" Gcwensa (ongasekho) ngo-2014.

Uthi akasophinde asondelane nama-award uma engezukuhlomula mali njengoba kungabalandeli bakhe abamosha ezabo izimali bevota kodwa yena angazuzi lutho uma enqoba.

“Abantu abangilandelayo kangifuni balokhu bemosha izimali zabo ngento engekho nengangisebenzeli ekubeni nami ngisafuna bathenge namacd ami.

"Noma sengifile izingane zami ngeke zithole lutho ngalezi zindondo, ngakho-ke kungcono imali bayifake ekuthengeni umculo.

"Ngilwela bona ngalokhu ngoba yibo abamoshekayo njengoba kuvele kufike indoda ithi mabavote ngezimali zabo.

"Kumantshontsho nje babengithembise nemali engu-r5000 engingakaze ngiyithole kuze kube namuhla, angazi noma isesendleleni yini.

"Ezemfezi Emnyama ziyovota uma kuzoba nomklomelo wemali kuphela. Izimali zabo zidliwa ngamanye amadoda.

"Okuke kwangiphatha kabi kakhulu wukuba abantu kuthiwe mabavote, gwiqiqi kuthiwe umncintiswano usuhlehlisiwe kodwa lutho ukubuyiselwa izimali zabo bese kuthiwa sesobona ngonyaka ozayo,” usho kanje.

Ekhuluma nentatheli bekuzwakala ukuthi imume emphinjeni le nto, aze aphimise amagama anenhlamba bese eyaxolisa.

Imfezi ibonakale iziphahlaza lezi zindondo egcekeni okukholakala ukuthi yikubo.

Manje ithi ayisafune nokuqokwa ngaphandle uma kuzoba nomklomelo wemali.

Imfezi inenqwaba yama-albhamu njengoba imaqembuqembu, izibiza ngamagama ehlukene futhi inanenkampani yokuqopha umculo Amabunjwa Records.

Ike yagqama futhi eqenjini ondabuzekwayo Bangempela ngengoma ebidumile ethi “Oqhela Ngithose” ekhuluma ngomahlalela.

ISITHOMBE: JOHN HLONGWA

AYISAYINGENI indaba yama-award Imfezi Emnyama.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.