Inkulu eyomban wabalaleli bemis

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

KUYOHLALA kunomdonsiswano njalo ngobuqiniso bezinombolo zabalaleli bemisakazo ikakhulukazi njengoba abathenga izikhangiso besebenzisa zona. Izinhlelo okuthiwa zinabalaleli abaningi yizo ozithola zinenqwaba yezikhangiso. Lo mdonsiswano-ke uhlangana nawo zikhathi zonke uma ungumlandeli wale mboni ezinkundleni ezahlukene. Umdonsiswano lo ugqame kangangokuba kugcine kuba nokuqagulisana ngezinhlangano ezenza lolu cwaningo. Phambilini nje bekukholelwa ocwaningweni olukhishwa ngabeSouth African Audience Research Foundation (SAARF) njengoba namuhla sekukholelwa ocwaningweni olwenziwa ngabebroadcast Research Council of South Africa (BRCSA). Kubalulekile ukuzazi lezi zinto ukuze uyiqonde kahle le mboni, kusukela kithina esingabalaleli kuya kwabasebenzela imisakazo. Umsakazi ongazi kwenzekani ngemboni akuyo ufana nse nephoyisa okulindeleke libophe izigebengu kodwa lingaqeqeshiwe futhi lingenazinsiza kusebenza. Ngelinjani isotsha eliya empini lingahlomile?

Abasakazi bayasizakala ngalezi zinombolo, uzwe sebeqhosha nangento engekho, besikhohlisa. Nasi isibonelo ukukucacisela ukuthi isebenza kanjani le nto yezinombolo:

Kunezigaba ezithi mazibentathu. Esokuqala

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

USEZINHLELWENI zokuzimela ufey wodumo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.