ISIDINGO

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

U-LINCOLN uyadedelwa esibhedlela kanti untando uzimisele ngokuziphindiselela. Uwendy utshela umorongwa izindaba ezingezinhle. Ugabriel unesicelo esithile kulungi. Unina uqhubeka necebo lakhe. Ugabriel usesondele ephusheni lakhe. Ukubona kukalincoln kulele ezandleni zikanina. Luyaqhubeka uqhekeko phakathi kukahendrik nolalage. Untando uyaphoxeka ngesikhathi ugatanga eveza okuthile ngokugula kukayise. Isexwayiso sikagatanga ngobuthakathi bukanina kasizwakali. UHEndrik nowendy badlala umdlalo onobungozi. Ulungi uvuma ukuzikhipha nogabriel, ufuna ukucika usechaba.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.