SCANDAL!

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

U UMTHUNZI kumele abhekane nemiphumela yezenzo zakhe. U-ingrid ubheka umuntu ozomsiza nakubona njengenkinga ebhekene nomndeni. Ugloria uthola ukuthi kunothile omthandela buqamama. Iqiniso elibabayo liphumela obala emzini wakwalanga. Udintle uphusha uwesley ukuba enze isinqumo. Uromeo nochumani benza isinqumo sokuqeda ngokungasiza umthunzi. Uromeo ucupha umthunzi kodwa kuba nomphumela owethusayo. Umndeni umangazwa yisihlobo esikade saduka. Izithandani ezimbili ziganga emsebenzini.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.