AYIBHEKWE EYOKUQANJWA KWAMAGAMA AMABHULOHO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MHLELI, bengicela ke kucwaningwe ngokuqanjwa kabusha kwamabhuloho ethekwini. Siye sicasuke thina esinsundu uma sifika ethekwini sibona ibhuloho libizwa ngo-eb Cloete esingamazi ukuthi wabulala abamnyama abangaki.

Ake sibuke ibhuloho elihlukanisa un2 non3 sengathi lingabizwa ngoprincess Mkabayi kajama Bridge. Sibuke eliseMngeni ukuthi lingabizwa ngoking Senzangakhona Bridge, bese leli elisemt Edgecombe libizwe ngoqueen Mthaniya Bridge, ozala ingonyama usenzangakhona.

Noma-ke amagama anganikwa la mabhuloho ngenye indlela, kobe kusalungile, inqobo nje uma eqanjwe ngamaqhawe akithi.

Ngikholwa wukuthi kungabe sibahloniphe sabaqeda labo khokho ababaluleke kangaka esizweni sikandaba, futhi bahlobene kakhulu nengonyama ushaka.

Bheki Mbambo, ESIKHAWINI

UMBHALI uthi amabhuloho akhiwayo emigwaqweni engothelawayeka mawaqanjwe ngamaqhawe akithi amnyama.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.