UZOKHUNJULWA NGOKUZITHOBA U-ROGER SIKHAKHANE

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE

UZOKHUNJULWA ngokuzithoba nokulalela imibono yabanye abantu umboneni Roger Sikhakhane ( osesithombeni) obengumqeqeshi weroyal Eagles egijima kwinational First Division (NFD) odlule emhlabeni izolo ngomgqibelo ekuseni ngemuva kokuxinwa wukugula.

Ujames Dlamini oyimenenja-jikelele ye-eagles nosifiso Jomo” Biyela ongumnikazi werichards Bay FC eke yacijwa ngusikhakhane, kabawuvali umlomo ngezinga eliphezulu elikhonjiswe ngusikhakhane emsebenzini wakhe.

Udlamini uthi akujwayelekile ukusebenza nabaqeqeshi abakwazi ukuhlala nokuzwa imibono yabanye abantu.

Uthi abaqeqeshi abaningi bahlale bezithwele, kodwa usikhakhene bekulula ukusebenza naye. Umchaze njengomuntu obethanda ukuncokola nabo bonke abantu.

Ubiyela uthi basuka kude kakhulu nosikhakhane njengoba bebevele bengabangani ngaphambi kokuba abe ngumqashi walo mqeqeshi.

Uthi ikilabhu ihlukane noSikhakhane ngoba efuna ukunakekela impilo yakhe. Uthi ngesikhathi esengcono kube nzima ukumbuyisa ngoba bese benelinye ithimba labaqeqeshi.

Ubiyela uthi usikhakhene uyohlale eyingxenye kanobhutshuzwayo waserichards Bay njengoba eyisebenzele kakhulu leya ndawo.

Uthi amagalelo akhe kwiThanda Royal Zulu bazohlale bewakhumbula njengoba enike abadlali abaningi ithuba kuhlanganisa ngisho abese kuthiwa sekuphelile ngabo kulo mdlalo.

Ngesikhathi sokuloba abengakaphothulwa amalungiselelo okufihla lo mqeqeshi ogqame kakhulu elolonga ichippa United kasiviwe “Chippa” Mpengesi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.