Useshiyile KWISABC ukaizer Kganyago

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BHEKI NDLOVANA

KUPHELILE phakathi k owayengu mkhulu me liweSABC, umnu Kaizer Kg anyago, na lenhlangano. Izindaba zokushiya kukamnu Kganyago zimenyezelwe izolo ngomgqibelo yiyona ISABC.

Nakuba kungekho mininingwane etheni ecacisa ngokuhamba kwakhe, kodwa esitatimendeni esikhishwe yile nhlangano kubikwe ukuthi ucele ukuba akhululwe - ugcine emsebenzini ngolwesihlanu.

Ngokusho KWESABC, inkontileka kamnu Kganyago bekumele idonse kuze kube yisekupheleni kukamasingana (January) ngonyaka ozayo.

Ubesesebenzele le nhlangano iminyaka engu-13. I-SABC ithi umnu Kganyago usebenzele le nhlangano ngokucophelela nangokwethembeka.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngoNcwaba (August) kulo nyaka ISABC imemezele ukuthi unkz Neo Momodu uqokelwe esikhundleni sokuba yigroup Executive of Corporate Affairs and Marketing, wathatha nomsebenzi woku- khulumela le nhlangano kwabezindaba.

Nakuba kwaba nezinsolo zokuthi ukugudluzwa kukamnu Kganyago esikhundleni sokuba ngumkhulumeli WESABC kusho ukunqindwa amandla kodwa ISABC yakuphika lokho, yathi unikezwe omunye umsebenzi khona ophi- kweni lwezokuxhumana.

Ngokombiko wetimeslive, umnu Kganyago uthe sekufike isikhathi sokuba aqhubekele phambili. Uthe okwamanje usazophumula, acabange kahle ngokuthi uzokwenzani.

[email protected]

KUQGABUKE elomshado phakathi kukamnu Kaizer Kganyago NESABC.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.