UZUMA UBUYELA ENKANTOLO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

KULINDELEKE ukuba kuqhume nhlamvana ezinye zifekele enkantolo enkulu yamajaji emgungundlovu ngolwesihlanu mhla zingama-30 kwephezulu, njengoba o wayengu me n g ame liwe zwe, umnu Jacob Zuma, ezobe evele khona ukuyozwa ukuthi umbuso uyaqhubeka yini nokuqulwa kwamacala okukhwabanisa athweswa wona noma ayahoxiswa.

Umnu Zuma wayevele mhla zingama-23 kuntulikazi (July) kule nkantolo, kwaba nokungcweka okunzima phakathi kwabameli bakhe nomshushisi kahulumeni, u-adv Billy Downer, bempheke ngobhojwana bethi ugxoba ngezinyawo amalungelo kamnu Zuma ngokubuyisa amacala ayekade echithwe yinkantolo eminyakeni eyi-13 eyadlula, nokuthi usengeza amanye amacala okudala ukuba kuhlehliswe ukulalelwa kwawo.

Kwavela futhi ukuthi u-adv Downer usakhuluma indaba yo- kuthi kusazoqoqwa obunye ubufakazi obusha ekubeni bekumele ngabe ufike enkantolo esevele ebuphethe.

Ukuhlehliswa kwecala kwavunywa yijaji umdumiseni Madondo emuva kokuba ummeli kamnu Zuma, u-adv Mike Hellens SC, enxuse ukuba athole ithuba elanele lokulandela okwakwenzekile ngaphambilini kummeli kamnu Zuma, umnu Michael Hulley.

Uma ngolwesihlanu abameli bakamnu Zuma bengaphumelela ekweneliseni inkantolo ukuthi amalungelo abammele anyatheliwe k ungezwa k ala isinqumo esingaba thokozisa.

Umsholozi uthweswe uhide lwamacala okuthiwa wawenza kudala e s e ngu ngqongqoshe wezomnotho Kwazulu-natal.

Umnu Zuma akayedwa kulawa macala njengoba kuthinteka nenkampani eyakha izikhali yaseFrance.

ISITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE

UMNU Jacob Zuma uzovela enkantolo enkulu yamajaji emgungundlovu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.