AMARASTA AKHALA NGOKUHLUKUNYEZWA

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ALUTA MBELE

UBUNGAFUNGA kuthi kusha elinye lamabhilidi enkabeni yetheku, kushunqa ifu lentuthu ngesikhathi abenkolo yamarasta bemasha ethekwini ngolwesine, behambise uhlu lwezikhalo zabo kumasipala wetheku.

Ngale mashi yabo ephelele ecity Hall, bazwakalise ukukhathazeka ngendlela abathi bahlukunyezwa ngayo ngamaphoyisa. Bathi ngemuva kwesinqumo senkantolo yomthethosisekelo sokuthi ngeke kusaba yicala ukutholakala nensangu ekhaya kodwa uma ungayidayisi, amaphoyisa ngathi asebahlukumeza kakhulu kunakuqala.

Bebevutha bengabaselwe, abanye behamba bephafuza umthunzi wezinkukhu, bengazi nanyaka. Bebephethe izingqwembe, ezinye zazo ebezibhalwe ukuthi “Stop Brutality”, ezinye zibhalwe ukuthi “This is our African Qure”.

Umnu Bright Memela (38) wakwaMashu uthe: “Sihlukunyezwa kakhulu kunakuqala manje. Abenkolo yamarasta babhekene nobunzima iningizimu Afrika yonke. Imithetho eshaywayo, nalo wakamuva, kufana nokuthi ayenzi mehluko uma sihlukunyezwa ngalolu hlobo,” kusho umnu Memela

Banxusa uhulumeni ukuba ubavikele. Bathi kuyichilo ukuhlaselwa kwabo ngamaphoyisa bezihlalele emizini yabo, bafunwe umthunzi wezinkukhu.

Unkz Noma Mchunu (32) wasemlazi utshele leli phephandaba ukuthi amaphoyisa awanandaba nokuthi ungumuntu wesifazane.

“Ngike ngigibele isitimela ngezinye izikhathi - anokungena ezobheka isimo. Uma uyiRasta kuqalwa ngawe bakufune insangu, bathi yikhiphe ekhanda. Bakupequlula bekubukanise nabantu, abanandaba nokuthi ungumuntu wesifazane. Uma ukhala bathi bona benza umsebenzi wabo abaqashelwe wona,” kusho unkz Mchunu.

Uhlu lwezikhalo zabo lwamukelwe yisisebenzi sikamasipala esithembise ukuthi sizolwedlulisela kwiziphathimandla. Akukho sikhathi esinqunywe ngamarasta ukuba umasipala uphendule izikhalo zawo.

KUSENOMSINDO ngendaba yokubhenywa kwensangu ngokukhululeka njengoba abenkolo yamarasta ethekwini bekhononda.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.