Kuzokhetha ukhethi ethekwini

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA

SEKUCACILE ukuthi kuyokhetha ukhethi ngosuku lokuqala kuzibandlela (December) kubathandi bomculo nobumnandi Kwazulu-natal, njengoba sibondwe sayekwa ethekwini.

Kunemicimbi emibili emikhulu ebhekwe ngabomvu ngalolu suku edolobheni ethekwini kanti izindawo eyenzelwe kuzo le micimbi aziqhelelene kangako.

Lapha sikhuluma ngomcimbi waminyaka yonke wegagasi FM, ibeach Fest, nokacassper Nyovest, ifill-up Moses Mabhida.

Imikhankaso, edinga ukuba abathandi bobumnandi bakhethe ngokucophelela ukuthi bazophelela kuphi ngalolu suku, isha phansi.

Abagqugquzeli bale micimbi baphansi phezululu nemikhankaso evuthayo. Ngenhloso yokuqinisa umkhankaso walo, igagasi FM ligqugquzele abantu ukuba njalo ngezimpelasonto kuhlanganwe ngasolwandle kuyopholwa kuze kube kufika usuku lomcimbi.

Ekuqaleni kwaleli sonto limemezele ukuthi amathikithi azobe ecoshwa phansi ngo-r80 ngenxa yeblack Friday yodumo.

Ngakolunye uhlangothi, ucassper usephenduke isakhamuzi sasethekwini njengoba ebonakale ezindaweni eziningi egqugquzela khona njalo ukuthi mayigcwaliswe le Moses Mabhida Stadium.

Phambilini bekuvele ukuthi bavumelane nabale nkundla ukuba okungenani badayise amathikithi awu-40 000 ukuze isimo silawuleke kodwa bekhuluma NELANGA Langesonto bathe sebebona sengathi bazonxusa ukuba sinyuswe lesi sibalo.

Ezikacassper zinxenxe amaciko asafufusa, afuna ukuziveza kulo mcimbi, afake ama- video ezinkundleni zokuxhumana - kwathiwa oyovotelwa kakhulu uyohlabana ngethuba lokucula bukhoma kulo mcimbi.

Lokhu kumakhele ugazi njengoba kuke kwanomsindo wokuthi azuzani amaciko ngalo mcimbi kacassper.

Ulerato Moiloa, oyimenenja kacassper, ebuzwa ukuthi akubakhathazi yini ukuthi babhekene ngeziqu zamehlo negagasi uthe: “Uyazi ayilungile lento yokwenza sengathi kunokuquzana ngoba miningi eminye imicimbi ekhona ngalolu suku. Akukaze kwenzeke selokhu saqala amafill-up eminyakeni emithathu ukuba kube yithi kuphela esinomcimbi. Thina sibheke lokhu kwethu kuphela, kasinandaba nabanye, sifuna ukugcwalisa imabhida. Le nto iphushwa yinina abezindaba nakwi- social media kodwa abantu nje bayazi ukuthi bazophelela kuphi.

“Khumbula futhi ukuthi abanye kuyabasebenzela ukuvela bencintisana nefill-up. Kabekho abanesiteji esifana nesethu esouth Africa. Kasenzi ibheshi thina kodwa senza ikhonsathi. Kade bazi abantu ukuthi sinomcimbi mhlaka-1,” kusho ulerato.

Ukhulekani Shandu, okhulumela igagasi FM, uthi: “I-beach Fest siyenza minyaka yonke ngempelasonto yokuqala kuzibandlela (December). Asikhathazekile nakancane ngokuthi abantu bazoza yini ngoba amathikithi adayisa kahle kakhulu kuyimanje.

“Isasasa esilibonayo kubalaleli liyasikhuthaza, asinanxa namuntu. Khona indlela olusingatheke ngayo udaba lomcimbi wasemabhida isishiye nemibuzo eminingi kodwa sizoqhubeka nomcimbi wethu nokuyinto abayilindele abalaleli bethu,” usho kanje.

U-AKA ngomunye wamaciko igagasi FM eligabe ngawo emcimbini ibeach Fest.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.