UNGAZIKHOHLISI UTHI UKWAZI KONKE OKWASESONTWENI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - EZAMAFILIMU ZOWAKHA MBATHA

OVERLORD UMQONDISI: Julius Avery ABADLALI ABAPHAMBILI: Jovan Adepo (Pvt.ed Boyce), Wyatt Russel (Cpl. Ford), Mathilde Olivier (Chloe), John Magaro (Tibbet), Gianny Taufer (Paul), Bokeem Woddbine (Sgt. Eldson), Pilou Asbaek (Cpt Wafner) UHLOBO: Horror, Mystery, Thriller, Sci-fi, War IMINYAKA: 18 H/L/V UMHLAZIYI: Zowakha Mbatha

LOLU wusuku ongalubiza ngemini yesigwebo emasotsheni ambalwa asemelika athunyelwe enkambini esigwinywe ngamanazi asegermany.

Kusheshe kucace ukuthi babhekene nezimbila zithutha njengoba abaningi bephahlazwa besesebhanoyini, kugcine kusinda abahlanu kuphela. Yibona osekumele baqedele umsebenzi abajutshwe ukuba bawenze nokuwumqansa.

Kule nkambi bahlangana nowesifazane ongumfrench, uchloe, ovalelwe kuyo nomfowa- bo omncane, upaul, oneminyaka ewu-8, no-anti wabo ongasabonakali nasemehlweni ngenxa yezima-nga azigilwa yila masotsha kuleli sonto lezimanga okumele baqede ngalo nombhoshongo wemilingo.

Kusheshe kucace ukuthi inhliziyo kaboyce (omnyama kuleli thimba) ithambile ngakuchloe njengoba enza konke ukubavikela benomfowabo.

Emuva kokubona umphathi wamanazi, ukaputeni Wafner, ezama ukumdlwengula nokucacayo ukuthi yinto yemihla ngemihla le abethi uyayizama, uvuka indlobane. Bayazijuba bamhlasele kube wukonakala kokuzifihla kwabo njengoba bengakafiki esontweni nasembhoshongweni.

Emuva kokuzijova, uwafner uvuka indlobane, agcine ephulunkundlela.

Laphaya esontweni yila kwenziwa khona la makhemikhali abezijova ngawo njengoba kugcwele inqwaba yemizimba abazama ukuyenza amasotsha ayizinsimbi ezingagobi.

Ngeke ulunge uma ushesha ukuzwela kanti sekuphele amasonto amathathu ise- cinema. [email protected]

SEKUZOQALA ukuba matasa ngendlela engajwayelekile emacinema njengoba kubhekwe emaholideni nokuzokwenza i- top 10 ishintshe cishe masonto onke. Nansi eyangempelasonto edlule yomhlaka-16-18 November neholwa phambili YIVENOM ngokufaka imali (R22 633 963)

1 FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD 2 NOBODY’S FOOL 3 NUTCRACKER & THE FOUR REALMS

4 WIDOWS

5 A STAR IS BORN 6 NIGHT SCHOOL 7 VENOM

8 SMALLFOOT

9 GIRL IN THE SPIDER’S WEB

10 PEPPERMINT

NGUKAPTENI Wafner ophenduka isilwane uqobo efilimini ethi Overlord okumanje ikhonjiswa ema- cinema.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.