Omasipala bahlomule ngezindondo

Ungqongqoshe uthi kuyabathokozisa ukubona omasipala besebenzela umphakathi

Ilanga langeSonto - - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO

BAHLOMULE ngezindondo omasipala bakwazuluNatal, abasebenza ngokuzimisela nokuzikhandla esifundazweni.

Lab’ omasipala abahlomulile, bamenyezelwe emcimbini obizwa ngemunicipal Excellence Awards, obusezingeni eliphezulu ethekwini ngolwesine kusihlwa, obuhlelwe ngumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni, oholwa ngungqongqoshe unkk Nomusa Dube-ncube.

Kulo mcimbi waminyaka yonke, kuhlanganiswa bonke omasipala bakulesi sifundazwe bese kutonyulwa abenza umsebenzi omuhle kakhulu kunabanye.

Ngokusho kukangqongqoshe Dube-ncube, lo mcimbi ugqugquzela bonke omasipala ukuba banyuse amasokisi, bakhiphe amangwevu, basebenze ngokuzikhandla. “Singumnyango siyathokoza uku- bona omasipala bethu besebenzela imiphakathi yethu.

"Yingakho sikubona kubalulekile ukuba labo abenza kahle, sibaklomelise njengoba umkhakha lona wezohulumeni basekhaya unezisebenzi eziningi ezizimisele ezenza umsebenzi ongaphezu kwalowo olindelwe,” kusho unkk Dube-ncube.

Omasipala abadle umhlanganiso emikhakheni eyahlukene bami kanjena:

Umasipala wesifunda ovelele kube yilembe

Umasipala ovelele ohambisa amanzi, ugesi, izindlu ngendlela evelele kube yicity of umhlathuze

Umasipala omkhudlwana ovelele kube ukhahlamba kanye neray Nkonyeni

Umasipala omncane ovelele kube ngumhlabuyalingana. Kuphinde kwaklonyeliswa omasipala abathole umbiko omuhle wezimali kumcwaningi mabhuku, okube wumzumbe Local Municipality, umuziwabantu Local Municipality, Okhahlamba Local Municipality, icity of umhlathuze, umhlabuyalingana, neray Nkonyeni Local Municipality.

Uhlelo olubizwa nge-amambo Crop Production Packhouse kanye nempangisweni Citrus Vegetation Production, luwine emkhakheni wohlelo olungaphansi kwamakhosi lokuthuthukisa umnotho.

Itheku lona lemuke nomklomelo wokuba ngumasipala omkhulu ovelele ezinhlelweni zentuthuko edidiyelwe (IDP).

[email protected],.za

UNGQONGQOSHE wezokubusa ngokubambisana nezomdabu, unkk Nomusa Dube-ncube emukelisa umklomelo imeya yetheku, unkk Zandile Gumede ngokuba wumasipala omkhulu nohamba phambili ezinhlelweni zentuthuko edidiyelwe, (IDP).

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.