KUZOHLOMULA NOSOMABHIZINISI NGOWENJABULO

Ilanga langeSonto - - Izithombe - ZOWAKHA MBATHA

KUZOHLOMULA nosomabhizinisi abasafufusa ngomcimbi waminyaka yonke, i-ink Kasi Xperience, ozobe useprincess Magogo Stadium, Kwamashu okokuqala nonyaka ngenxa yokukhula kwawo njengoba ubuhlale wenzelwa epaki.

Ngolwesibili kulindeleke bonke osomabhizinisi abanesifiso sokuncela ulwazi ukuba baphelele ehholo kwa-g Kwamashu njengoba kuzobe kuhlonyiswana ngezamabhizinisi, kwabelwana nangezemfashini.

Ibhizinisi okuzogxilwa kulona kakhulu yilelo lokuhlela imicimbi, becotshelelwa ngalokho abangakwenza osomabhizinisi bendawo ukuzithuthukisa.

Namuhla leli bhizinisi selihambisana nezinto eziningi ebezingekho noma zinganakwa phambilini, okuyizimpahla zokugqoka, ezokuthwebula, ezokuhlobisa, abaqaphi njalo njalo.

Zonke lezi zinto zinemithetho elandelwayo nokuyikho okuzocotshelelwana ngakho nokuthi iyiphi iminyango kahulumeni okungangqongqozwa kuyona.

Kulindeleke kube nezinhlangano ezahlukene ngokusho kwabasunguli balo mcimbi bekaslami Events, kamnu Philani Ngwenya, odume ngelikasplash embonini yamatekisi.

Ezinye zezinhlaka ezizoba yingxenye yalezi zigcawu, ngamabhange, inational Youth Development Agency (NYDA), ismart X Change abakamasipala wetheku nohulumeni. Umcimbi omkhulu nozobe ubophele inqwaba yabaculi nodj uzoba mhla ka-16 eprincess Magogo, kanti lesi sigcawu sizoqala ngehora lesi-9 ekuseni.

Ziningi izindawo zemicimbi ezizohanjelwa njengoba ngolwesihlanu bebesemcimbini kadladla Mshunqisi, e-artizen Lounge nasemcimbini kacaspper Nyovest emoses Mabhida nowegagasi FM ibeach Fest izolo. Namuhla bazovakashela eclassic Lifestyle echesterville. ILANGA lingabaxhasi balo mcimbi. [email protected]

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.