Wehlelwe yinhlanhla umondli Mzizi

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA

UNYELWE yinyoni esandleni umondli Mzizi ongomunye wosomahlaya abavelele ikakhulukazi Kwazulu-natal njengoba esethole uhlelo azolwethula kwithelevishini nokuyinto angakaze ayenze empilweni yakhe.

Umondli waziwa kakhulu ekuphatheni izinhlelo nasekulingiseni emafilimini amafushane nokudlala izikeshi. Lolu hlelo lwamahlaya, olubizwa ngesekunjalo Show, oluzokhonjiswa ku- channel 157, imoja Love, kulindeleke luqale ngasekupheleni kukazibandlela (December) njengoba luqala ukuqoshwa kusasa emax’s Lifestyle emlazi.

Kulolu hlelo, oluzoba nama- episode awu13, kuzobe kumenywe osomahlaya abathathu ohlelweni ngalunye, abasafufusa nalabo asebezakhele igama EKZN. Kuqalwe ngama- audition ngesonto esiphuma kulo ebat Centre nokuyilapho kuhlungwe khona abazogcina bevela kwithelevishini.

Umbali Mthethwa, oyiproduction Manager, uthi ngale kosomahlaya kuzoba nabadansi okuyibo abazobe behlukanisa osomahlaya uma selukhonjiswa kwithelevishini.

“Njengoba siqala ukushutha kwamax mhlaka-3, ngeke sivele sithathe noma ngubani ofikayo kodwa kuzoqoshwa laba esibahlungile. Sizoqopha mhla ka-3, 4, 5 no-6 njalo kusukela ngo-6 ntambama nokuzobe kuwuhlelo lwamahhala nakuba kwamax kwaziwa ukuthi yindawo okukhokhwayo kuyo. Sizobuye siphe nezethameli isidlo sakusihlwa samahhala zonke lezi zinsuku kanti sikuthokozele nokusebenza nomondli ngoba usilethele nabanye osomahlaya asebenzisana nabo abaziwayo,” usho kanje.

Ephawula ngaleli thuba anikwe lona umondli, uthi IKZN yiyo ezoba phambili ngoba ngeke kungagqami ukuthi luqoshelwe kuphi.

“Yithuba elikhulu leli kimina ngoba angikaze ngethule uhlelo kwithelevishini, ngihlale ngivela ngoba ngilingisa. Abaningi bangazi ngokuphatha izinhlelo emishadweni. Ngiyafisa ngelinye ilanga abantu bakwazi ukubuya bazobonga ngokubavulela leli thuba njengoba ngimeme nalabo asebaziwa esisebenza nabo ukuze bazobonakala kwithelevishini.

“Abantu abathanda umsebenzi wami nginethemba lokuthi bazolubuka lolu hlelo ukuze sikwazi ukuthola ne- season elandelayo,” usho kanje.

Uhlelo luzokhonjiswa njalo ngomgqibelo ngehora lesithupha ntambama kulesi siteshi esidume nangohlelo lwesondlo, ipay Papgeld, yihighly Inappropriate eyethulwa nguphat Joe nezinye eziningi ezithinta impilo yangempela.

[email protected]

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UBONGA akaqedi umondli Mzizi ngethuba alitholile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.