MUVHANGO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

BAYAQHUBEKA nokubheka umulalo. Ekugcineni ugugu uvulela unina isifuba. Ulucky uzwa sengathi umlahlile uthobile. Ithemba likamulalo likunkosikazi wakhe. Ugugu wenza isinqumo esizoshintsha impilo yakhe nekabrother Max ingunaphakade. Urendani ushintsha umqondo kathobile ngolucky. U-azwindini ucela idivosi kwenye yamakhosikazi akhe. Umoliehi ubamba uthobile nolucky oqotsheni. Umaureen uthandazela ubudlelwano bukagugu nobrother Max. Ulucky uzama ukuwina umoliehi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.