MZWAMANDLA ZONDI

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo -

whoonga. Langesonto I/ L) shelter icomrades Marathon nonyaka.

I/ L: Uzobuya yini ngonyaka ozayo kwicomrades?

Luvuno: Nakanjani. Ngifuna ukuyigijima kwehliwa noma kwenyukwa.

I/ L: Ngaphandle kokugijima ukhona omunye umdlalo owuthandayo?

Luvuno: Ngikhonze itriathlon (ukugijima, ubhukude bese ugibela ibhayisikile). Ngizoyigijima kahle uma sengifakelwe umlenze. Maduzane ngizokube ngiyingxenye ye-iron Man.

I/ L: Unazo izingane?

Luvuno: Kanginazo futhi kanginaye umuntu engihlekisana naye. Sesiside isikhathi engekho njengoba bengisemgwaqweni. Bakhona abangifunayo manje kodwa uma sengizimisele ngizokuya emhlangeni. Inkinga enginayo wukuthi amantombazane amaningi anezingane. Ngithanda kakhulu izintombi zasethekwini.

I/ L: Kumakilabhu akuleli kanobhutshuzwayo, yiyiphi oyithandayo?

Luvuno: Ngizifela ngemamelodi Sundowns kanti phesheya kwezilwandle ngingumlandeli weliverpool. Umdlali ebengimthanda esekwidowns ngukhama Billiat osekwikaizer Chiefs nopercy Tau naye ongasekho kule kilabhu. Ngithanda indlela ahlonipha ngayo utau.

I/ L: Emidlalweni ewuchungechunge yakuleli yimuphi owuthandayo?

Luvuno: Ngibuka kakhulu uzalo nesibaya kanti umlingisi engimthandayo ngunkunzi (kuzalo) odlalwa ngumsiza Masoja.

I/ L: Uma uziphumulele ulalela hlobo luni lomculo?

Luvuno: Ngikhonze umculo wokholo ne-reggae. Ngikhule ngilalela ulucky Dube kanti kowokholo ngithanda usfiso Ncwane (bobabili abangasekho).

I/ L: Uthanda nhloboni yokudla?

Luvuno: Ngithanda uphuthu nenyama. Nokho ngiwakhonzile namasi.

I/ L: Yiliphi izwe olithandayo?

Luvuno: Ngikhonze ikenya. Ngiyafisa ukuvakasha lapho abagijimi bakhona beziqeqesha khona.

I/ L: Ugcine nini ukukhala?

Luvuno: Ngikhale mi ngesikhathi ngingena emoses Mabhida Stadium ngiyoqeda icomrades Marathon yami yokuqala nonyaka. Abaphathi bami bangipha u-r15 000.

I/ L: Yisiphi isilwane osithandayo nosesabayo?

Luvuno: Ngeke ukholwe, ngikhonze isikhova kanti engisesabayo yinyoka negundwane. Igundwane lingihlukumeze kakhulu ngihlala emgwaqweni.

I/ L: Ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Luvuno: Ngikhona kwifacebook.

I/ L: Ubani umuntu obukela kuyena?

Luvuno: Ngusomabhizinisi uhein Venter oyilungu lepaul Steyn Foundation. Nguyena owangithola ngisezitaladini esunnyside, epretoria.

I/ L: Ngonyaka ozayo kuthiwa uyogijima inew York Marathon, ngabe lokho yiqiniso?

Luvuno: Ngemuva kokuba ngiphiwe ngabaphathi bami u-r15 000, nganikela ngawo esikoleni sabakhubazekile ethembeni, enchanga, esinobudlelwano obuhle nenew York Marathon. Uthishomkhulu wakhona nguyena ongitholele isikhala kulo mjaho.

I/ L: Uthini umyalezo wakho entsheni?

Luvuno: Intsha kufanele ilalele abazali. Ngazi ngami, impilo yasemgwaqweni inzima kakhulu, kangiyifiseli omunye umuntu. Kufanele yazi ukuthi isikole sibalulekile.

Ngike ngaya ehong Kong nyakenye, ngithuke isimanga ukuthi ngesikhathi sesikole ngeke umbone umfundi esemgwaqweni, kakufani nakuleli.

ULUVUNO eyibambe emjahweni wecomrades Marathon wanonyaka.

ULUVUNO uzifela ngomculo we-gospel oculwa ngusfiso Ncwane ongasekho.

ULUVUNO egijima nohein Venter owamthola ezitaladini zasesunnyside, epretoria.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.