Useyaqashwa nasemicimbini "umgijimi" we-pirates

Ilanga langeSonto - - Izindaba - JOHN HLONGWA

UMLANDELI wokuqina we-orlando Pirates, umgijimi, osezakhele udumo ngokuhlale ezibhixe ngokumhlophe ebusweni, uthi lo mkhuba wakhe usumvulele amathuba njengoba eseqashwa ngisho nasemicimbini athole imali.

Uthi akacabangi ngisho elele ukuwubuka kumabonakude umdlalo waleli qembu azifelayo ngalo ngenxa yothando lwawo. Uthi ukhetha ukuziyela mathupha enkundleni yemidlalo lapho lisuke lidlalela khona iqembu lakhe.

ILANGA Langesonto lixoxe ngokukhethekile nale nsizwa ogama layo ngumandla Sindane (29) wasemalahleni, ewitbank empumalanga. Uma ungamazi umgijimi, akulula neze ukumbona uma engazibhixile ngalo powder omhlophe. Emidlalweni yepirates uhlale ebonakala emhlophe umzimba wonke, elengise uqwembe esifubeni olubhalwe ukuthi Mgijimi. Echaza ngalesi sitayela sakhe, uthi usithathele emdlalweni kamabonakude

Isibaya, kumzansi

Magic 161. Abawulandelayo lo mdlalo, bazomkhumbula umpiyakhe ‘Sengwayo’ Zungu ngesikhathi ethunjwe yinyanga usunday, wamenza umkhovu ongumgijimi. Leli phephandaba libe nethuba naye ngesikhathi esethekwini kwitelkom Knock-out, emoses Mabhida Stadium, ngesonto eledlule lapho ipirates inenebule khona ikaizer Chiefs ngo-2-1. Umgijimi ubabaza impumelelo aseyitholile kubantu kusukela eqale lo mkhuba wakhe wokuzipeda ngo-2012. Uthi lokhu kuvunula kwakhe sekumvulele amathuba njengoba eseqashwa ngisho emicimbini eyoveza ubuso ( appearance) nje, akhokhelwe u-r3 000. Kubuye kwenzeke aqashwe emindenini ethile elandela ipirates ayophatha uhlelo uma kunemicimbi bese ebiza u-r5 000. Uma echaza ngempilo yakhe, uthi uqale ukulandela ipirates eneminyaka eyishumi. Kusukela ngo-2012 awukho nowodwa umdlalo wepirates angakaze aye kuwona ngaphandle uma kuthiwe iqembu lijezisiwe, abalandeli abavunyelwe enkundleni, kodwa nalapho akalibuki ngisho kumabonakude ngoba inhliziyo yakhe isuke isenkundleni. Njengamanje isifiso sakhe esikhulu wukuba ahambe neqembu uma liyodlala imidlalo yangaphandle, okuyiyona nto angakaze ayenze, nakhona uyasenza isiqiniseko sokuthi uyaya esikhumulweni sezindiza ayolikhapha aphinde futhi alihlangabeze.

Umgijimi uthi inhloso yalokhu kugqoka kwakhe, wukudonsa abalandeli bebhola ukuba baye enkundleni.

Kuyamjabulisa ukwamukelwa nokwesekwa ngabalandeli beqembu, njengoba ethi uma lidlala, akayibhukhi indawo yokulala, kodwa uhlela into yokuhamba kuphela. Abalandeli baye bafune afikele emakubo, bese kuba nemicimbi abayenzayo ngaphambi komdlalo.

Ethekwini ubalule ukuthi useke wayiswa kwamax’s Lifestyle naseyadini Lounge.

Lokho uthi kumnika isikhathi esanele sokuyazi indawo kunokulala emahhotela avuke eseya enkundleni. U- powder

( Baby Powder) awugcoba ebusweni, uwuthenga ngo-r50, awusebenzise emidlalweni emithathu. Uwugcoba ebusweni kuphela futhi uphephile, bese emzimbeni egqoka i- jumpsuit emhlophe.

Umgijimi uthi ufika enkundleni kusasele amahora amabili ngaphambi komdlalo, angene ezindlini zangasese ayozigcoba bese ephuma esengumgijimi. Ngemuva komdlalo wenza okufanayo, ayogeza Uma esegezile uthi abanye kababe besabona ukuthi nguyena, abanye baze bakhulume ngaye ekhona, bethi bashuthe nomgijimi.

UMGIJIMI akasali nhlobo emidlalweni ye-orlando Pirates, futhi usuke ezibhixe kanjena ubuso.

ISITHOMBE: JOHN HLONGWA EZINYE: ZITHUNYELWE

BANINGI abantu abazifelayo ngomgijimi we-orlando Pirates.

LAPHA wathathwa nodkt Irvin Khoza.

WATHATHWA nomnu Fikile Mbalula esaphethe ezemidlalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.