Ungishintshele esikhaleni

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

NGINENKINGA yokuthi bengihlala

nobaba wabantwana kusukela ngo-2008. Ngomfumfu (October) ngiye ekhaya kungonakele lutho phakathi kwethu. Kuthe sengithi ngixhumana naye wavele waba nolaka, nasezinkundleni zokuxhumana usengivalile angazi kwenzekani.

IMPENDULO: Dadewethu, abanye abantu abanaso isibindi sokutshela umuntu uma bengasamfuni kodwa bakhombisa ngezenzo, wena kusuke sekufanele uzifundele kwezakho, ungabe usalokhu umbangela isicefe.

Njengoba uthi wena waya ekhaya ningaxabene kodwa wavele washintsha esikhaleni lo muntu wakho, kimina kuzwakala sengathi vele ngesikhathi uhamba wayesevele efuna indlela yokuba uphume kuye.

Kungenzeka ukuba wena wanele wafulathela nje lo muntu washo ngenhliziyo ukuthi liphume nobomvu.

Angiphathi-ke njengoba esekuvale ngisho nasezinkundleni zokuxhumana - lokho kuwuphawu olucacile lokuthi akasadingi ukuxhumana nawe.

Okumele ukwenze wena ukuba wamukele isimo sokuthi akasadingi ukuxhumana nawe. Phuma nje

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.