BAGCULISEKILE NGEKA- MATRIC

Ilanga langeSonto - - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO

SEBEBAMBE umoya abebebhala izivivinyo zokuhlolwa kukamatikuletsheni nonyaka ababheke imiphumela yabo ngesonto elizayo.

Njengamanje konke sekumi ngomumo ngokukhishwa kwemiphumela kamatikuletsheni ka-2018 ngolwesihlanu mhla ka-4 kumasingana (January).

Inhlangano eyengamele ukuqinisekisa ukuhamba kahle kwemiphumela kamatikuletsheni, Umalusi, imemezele ngolwesihlanu ukuthi isikulungele ukudedela le miphumela kubafundi.

Ekhuluma esithangamini sabezindaba ngolwesihlanu udkt Mafu Ramoketsi, oyi-ceo yale nhlangano, uthe okuhle kulo nyaka wukuthi akukho zigameko ezibikiwe ezimayelana nokuputshuka kwamaphepha okuvivinywa kwabafundi ngaphambi kokuba kubhalwe.

“Yingakho sigculisekile futhi sikuphasisa ukuba isingakhishwa (imiphumela) ngokusemthethweni,” kusho udkt Ramoketsi. Nakuba ingekho imibiko yokuputshuka kwamaphepha ezivivinyo, kodwa Umalusi ukuvezile ukuthi kukhona okungahambanga kahle ezifundazweni i-eastern Cape nasegauteng. Kubikwa ukuthi bangu-796 542 abafundi ababhale izivivinyo zikamatikuletsheni kulo nyaka. Iphephandaba ILANGA lizophuma ngolwesihlanu liqukethe imiphumela yalabo abaphumelele.

UDKT Mafu Ramoketsi, oyi-ceo yenhlangano Umalusi eyengamele ukukhishwa kwemiphumela ka-matric.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.