Baphikisa ukuqoshwa kwekazuma

Bathi kunezidingo ezithinta ngqo umphakathi ezingafeziwe umasipala

Ilanga langeSonto - - Izindaba - LUCKY CAIN

I-IFP ithi izimisele ukulwa ize ifinyelele enkantolo mayelana nokuqoshwa kwezingoma zomzabalazo ezizoculwa ngobengumengameli waseningizimu Afrika, umnu Jacob Zuma ( osesithombeni) ngumasipala wetheku.

Umnu Mdu Nkosi, omele leli qembu esigungwini esiphezulu salo masipala, uthi ukuqoshwa kukamnu Zuma kuwukumosha imali yabakhokhi bentela.

“Lo mnyango ozimisele ukukhipha izimali uqopha umnu Zuma, ubhekene nezinkinga eziningi ezithinta abantu ngqo. Ngikhuluma nje, kusenenkinga yokusikwa kotshani ezindaweni ezahlukene, indaba yamathuna iseyinkinga kakhulu kubantu basethekwini.

"Ngakho kasikho isidingo sokuba bakhohlwe yizinto ezithinta abantu bagxambukele ezintweni ezingahlangene nomphakathi,” kusho umnu Nkosi.

Uthi nakuba lolu daba lokuqoshwa kukamnu Zuma lungakafinyeleli ekomidini, kodwa kumele kucace ukuthi bazoluphikisa ngakho konke okusemandleni abo.

“Uma kumele size sifinyelele enkantolo ngalo, kuyoba njalo. Ngeke sikuvumele lokho ngoba I-ANC inayo imali yayo, kungani yona ingaziqopheli izingoma zayo, ngoba ziwumlando wayo, hhayi owomphakathi wonke wasethekwini,” kusho umnu Nkosi ephetha ngokuthi zikhona izingoma okumele ngabe kubhekwa kuzona, hhayi ezomzabalazo ngoba ezeqembu elithile.

Akuyona kuphela I-IFP ephikisanayo nalesi sinqumo sikamasipala njengoba neda ithi izolwa ngezikhwepha ukunqanda lo msebenzi ukuba ungenzeki.

Nakuba usugxekwe kakhulu umasipala ngalolu daba, kodwa umnu Thembinkosi Ngcobo, oyinhloko yomnyango owengamele ezobuciko, amasiko, ezokungcebeleka namapaki kulo masipala, uthi abazigqizi qakala izinkulumo esezisabalele ngokuqopha umnu Zuma.

Uthi bayaqhubeka nezinhlelo, ngeke banake izinkulumo zabantu abangakuqondi abazimisele ngokukwenza ngalezi zingoma.

“Ngeke sikubalekele ukuthi izingoma zomzabalazo ziyingxenye yomlando wethu futhi wumlando waseningizimu Afrika,” kusho umnu Ngcobo.

“Sisebenza nenkakha uduma Kandlovu ukusihlanganisela into ezoba sezingeni eliphezulu. Kumele kucace ukuthi le albhamu ngeke isetshenziswe ngenhloso yokwenza imali,” kusho umnu Ngcobo.

Umnu Ngcobo akacacisanga ukuthi malini ezosetshenziswa wumasipala ngalokhu, kodwa uthe ayikho imali efunwe ngumnu Zuma. Phakathi kwezingoma okulindeleke ukuba aziqophe umsholozi, kubalwa esihloko sithi “Mshini Wam”, “Yinde Le Ndlela” nezinye. [email protected]

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.