LUSEYINZUKAZIKEYI KUBAPHATHI BAMAKILABHU OLWE-KZNA

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI

SEBEFUNA kubizwe umhlangano ophuthumayo wawo wonke amakilabhu angaphansi kwekwazuluNatal Athletics (KZNA) abanikazi bamakilabhu abangeneme ngokugoloza kukasello Mokoena ukwamukela isinqumo sokumiswa yiAthletics South Africa (ASA) elawula ezokusubatha kuleli.

Umokoena nebhodi YEKZNA bamiswe YI-ASA nyakenye. Amanye amalungu ebhodi aphumele obala akwamukela ukumiswa kodwa umokoena, usandile Ntombela nothubalethu Phaku kuthiwa kabakwamukeli.

Amakilabhu anovalo lokubhuntsha kwayo yonke imijaho yesifu- ndazwe kwazise I-ASA igcizelele ukuthi uhlu lwemijaho LWEKZNA kalukho emthethweni. I-ASA ithi okuzokuba semthethweni okuthinta ezokugijima Kwazulu-natal ngokuzodlula kumlawuli ozimele, uray Reddy, oqokwe yiyona nyakenye.

Izindaba zokufunwa komhlangano ophuthumayo zitshelwe ILANGA Langesonto ngumlungisi Wosiyana nosbonelo Khulu abasekhaleni lokuhlela imihlangano yamakilabhu ukuzama ukuqinisekisa ukuthi ezokugijima kazifi esifundazweni. Bebezimisele ngokuba umhlangano ubanjwe kule mpelasonto kodwa bashaywa wukuhluleka ukuxhumana nomlawuli ozimele.

Kwenzeka lokhu nje, NEKZNA ikhiphe incwadi ngeledlule ithi kuzokuba nomhlangano ophuthumayo. Yize le ncwadi isayinwe ngugoodman Cele oyimenenja YEKZNA kodwa uzihlangulile ebuzwa ngayo YILANGA Langesonto. Uthe akazi lutho ngayo, useholidini.

Ureddy kuvela ukuthi usafuna ukuqala ngokuhlangana norichard Stander oyisikhulu esiphezulu SE-ASA ukuhlahla indlela ebheke phambili.

I-ASA itshele leli phephandaba ukuthi amakilabhu kumele alindele usuku lwakusasa ngomsombuluko okuzoqala ngalo ukusebenza ustander oseseholidini. Ithe amakilabhu azokwaziswa ukuthi amalayisensi azowathola kanjani.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.