UYABHIDLIKA UMSHADO WAKHE NGENXA "YOKUXHOPHEKA"

Ilanga langeSonto - - Izindaba - AYANDA BUTHELEZI [email protected]

USENGCUPHENI umshado wombhali wezincwadi ophinde adume ngezinkulumo ezakhayo, udkt David Molapo ( osesithombeni) nenkosikazi yakhe, udkt Mamikie Molapo, naye okulo mkhakha.

ILANGA Langesonto lithole ukuthi umshado wabo uyabhidlika ngenxa yomjolo womyeni neshende lowesifazane ongumculi we- gospel, leli phephandaba elinalo igama lakhe.

Ngokuthola kwaleli phephandaba ngomthombo, udaba lwalaba bashadikazi lusenkantolo yesehlukaniso, lapho inkosikazi isifake khona isi- celo sesehlukaniso. Umthombo uthi sekunesikhathi eside lo mculi (32) ongowokudabuka ecofimvaba, e-eastern Cape, ejola udede nodkt Molapo. Isikhathi esiningi kuthiwa bese besichitha ndawonye bepepenyeka emahhotela, baphinde bavakashele naphesheya kwezilwandle.

Kuthiwa sebehlale bebonakala ndawonye ezindaweni lapho udkt Molapo esuke emenywe khona njengesikhulumi esiqavile. Lo mculi kuthiwa ubesondelene nomndeni wakwamolapo kangangoba wacula nasemngcwabeni kanina wenkosikazi ngo-2017.

Lo mthombo uphinde waveza ukuthi kusanda kutholakala nokuthi udkt Molapo usebenzise imali yenhlangano yabo engenzi inzuzo, i-i Can Foundation ukukhokhela imoto nendlu lo mculi ahlala kuyona e-oakdene, egoli.

Ngesikhathi izwa lezi zindaba inkosikazi, kuthiwa igasele lapho kuhlala khona lo mculi engazelele, okuholele ekubeni (lo mculi) acele incwadi yesivikelo enkantolo ngoba ezibona engasaphephile.

Kule ncwadi esayinwe ngomfumfu (October) wonyaka odlule, leli phephandaba eliyibonile ikhophi yayo, lo mculi ubalule ukuthi ucela ukuvikelwa kumsolwa ukuba angamlandeli, angamesabisi futhi angakhulumi amazwi alumelayo kuyena.

Ethintwa YILANGA Langesonto udkt Molapo, ukuvumile ukubheda kwezinto emshadweni wakhe, wagonyuluka nangobudlelwano bakhe nalo mculi. “Ngiyavuma ukuthi emshadweni wami weminyaka engaphezu kwengu-20 nenkosikazi yami, ngixhophekile. U....(egagula lo mculi ngegama) ungomunye wabaculi engisebenzisana nabo. Ngenxa yokuthi umsebenzi wethu uhlangani- sa ukuhamba izindawo kakhulu, sigcine sesisondelene naye ngaze ngagcina sengixhophekile. Ngiyazisola kakhulu ngokwenzekile futhi ngiyavuma ukuthi ngonile, ngawuphoxa nomndeni wami,” kusho yena.

Uyavuma ukuthi inkosikazi yakhe igasele nasendaweni yalo mculi. Ukuvumile ukuthi kunamaphepha asenkantolo esicelo sesehlukaniso kodwa anqabile ukuwasayina ngenxa yokuthi usazimisele ngokulwela umshado wabo.

“Ngolwezi (November) silungiselela iglobal Citizen Festival, kuthe sehla endizeni nezinye izicukuthwane ebeziyingxenye yayo, ngabingelelwa ngamadoda abehambisana nenkosikazi yami bezonginika amaphepha esehlukaniso esidlangaleni. Angiwasayinanga ngoba ngisenethemba lokuthi sisazolulungisa udaba,” kusho yena.

Uthi ngenxa yalezi zingqinamba asabhekene nazo, usenqume ukumisa zonke izinhlelo abenazo kulo nyaka eziphathelene nonkulunkulu obekudinga ukuba abe yingxenye yazo, ukuze alungise isimo somndeni wakhe.

“Okwamanje ngizogxila ezintweni ezidinga ibhizinisi kuphela. Akusizi ukuba ngiyokhuthaza abantu ngokwezwi kodwa kube kubheda ngakimina.

"Udaba lwami ngilubikile nakubefundisi ngoba angizimisele ukuphila impilo efihliwe. Ukona kwami kulungile kuphumele obala, ngisivume isono sami ukuze wonke umuntu othintekayo ezolapheka,” kusho udkt Molapo.

Mayelana nobudlelwano phakathi kwakhe nalo mculi, uthe yize ezisola ngesenzo sakhe, kodwa kunzima ukuthatha isinqumo, kwazise kunenkontileka yeminyaka emithathu yokusebenzisana abayisayinile.

Ukuphikile ukuthi usehambe ehlala emahhotela emuva kokuba inkosikazi yakhe imxoshile emzini wabo osefourways, egoli, lapho behlala khona nendodana yabo esanda kubuya phesheya kwezilwandle.

Uthe usahlala khona kodwa ngenxa yokuba matasa ngokomsebenzi, kuyamphoqa ukuba abe semahhotela.

Imizamo yokuthola inkosikazi yakhe ayiphumelelanga. Ucingo belubanjwa yindodakazi yabo ithi unina ngeke akwazi ukukhuluma nalo. Ethintwa lo mculi, uthe ayikho into azoyikhuluma, wathi yonke imibuzo mayithunyelwe kummeli wakhe angathandanga ukudalula imininingwane yakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.